Derin Ven Trombozu Ve Pulmoner Emboliyi Önlemede Aralıklı Pnömatik Bacak Kompresyonu ve İlaçların Ko

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner emboli (PE) kollektif olarak venöz tromboemboli olarak bilinir, bacak venlerinde bir kan pıhtısının gelişip akciğerlere atlamasıdır. Cerrahi ya da travma nedeniyle hastanede yatmanın muhtemel komplikasyonlarıdır. Bunlar hastanede yatış sürelerini uzatır ve uzun vadeli maluliyet ve ölümlerle ilişkilidir. Total kalça ya da diz eklemi değişimi ya da kolorektal kanser nedeniyle ameliyat olan hastalarda venöz tromboemboli riski yüksektir. Toplardamarlarda kan akımının yavaşlaması, kan pıhtılaşmasında artma ve damar duvarının zedelenmesi katkıda bulunan faktörlerdir. Bu nedenlerden birinin tedavisi korunmayı kuvvetlendirebilir.

Mekanik aralıklı pnömatik bacak kompresyon cihazları (APK) yavaş kan akımını (venöz göllenme) hızlandırabilirken aspirin ve antikoagülanlar (düşü molekül ağırlıklı heparin) gibi ilaçlar kan pıhtılaşmasını azaltır. Bu ilaçlarla tedavi farmakolojik korunma olarak adlandırılır. Ancak bu ilaçlar kanama riskini de artırır. Derlememiz ilki 2008 yılında yayınlanan eskisinin güncellemesidir.

Çalışma özellikleri ve önemli sonuçlar

Derleme için toplam 9137 hasta üzerinde yürütülen 33 araştırma belirledik. Bildirilen çalışmalarda ortalama katılımcı yaşı 65.2’ydi. Katılımcıların çoğunda ya yüksek riskli bir prosedür ya da durum söz konusuydu. Yatkınlık yaratan durumlar 12 çalışmada ortopedik cerrahi ve kalanlarda üroloji, kalp damar cerrahisi, beyin cerrahisi, travma, genel cerrahi, kadın hastalıkları ile ilgili ya da başka durumlardı.

Tek başına APK uygulamasına kıyasla APK+ ilaç tedavisi PE insidensinde fark göstermedi (3017 katılımcı, 12 çalışma).

APK ile ilaç kombine edildiğinde DVT insidensi tek başına APK’ye kıyasla azaldı (11 çalışma toplam 2934 katılımcı). Ancak APK’ya ilaç eklenmesi tek başına APK’ye karşı herhangi bir kanama riskini artırdı, risk % 0.66’dan %4’e yükseldi. Majör kanamalar da benzer bir kalıbı izledi, %0.1’den %1.5’e yükseldi. Farklı katılımcı alt gruplarını (ortopedik ve ortopedik olmayan hastalar) incelemek için yapılan daha ileri analizler DVT’de herhangi bir genel fark göstermedi, PE için alt gruplar arsında farkı değerlendirmek mümkün olmadı.

Tek başına ilaçla kıyaslamada ise ilaç + APK, PE insidensini düşürdü (10 araştırma, 3544 katılımcı). DVT insidensi ise iki grup arasında fark göstermedi (11 çalışma 2866 katılımcı). Kanama oranlarında fark görülmedi (üç araştırma 244 katılımcı). Alt grupları araştıran ileri analizler ortopedik ve non-ortopedik hastalar arasında PE ve DVT insidensinde fark göstermedi.

Kanıt kalitesi

Bu derlemenin bulguları orta kalitede kanıtlar gösteriyor ve yatan hastalarda DVT ve PE insidensini azaltmak için tek başına APK ya da ilaca kıyasla kombine APK ve ilaç koruması öneren güncel rehberlerdeki tavsiyelerle uyuşuyor.

Orta kalitede kanıtlar kan pıhtılaşmasını önleyici bir fiziksel metot olarak beklendiği gibi, APK’ya ilaç eklemenin tek başına APK’ya kıyasla kanama riskini artırdığını gösteriyor, bu yan etki ilaç tedavisine APK eklendiğinde görülmüyor (çok düşük kalitede kanıt). Kanıt kalitesi kayırma hatası riski, belirsizlik ve çalışmalar arasında dolaylılık nedeniyle yüksekten orta veya çok düşüğe indirildi.

Kaynak

Kakkos SK, Caprini JA, Geroulakos G, Nicolaides AN, Stansby G, Reddy DJ, Ntouvas I. Combined intermittent pneumatic leg compression and pharmacological prophylaxis for prevention of venous thromboembolism. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD005258. DOI: 10.1002/14651858.CD005258.pub3

Orijinal özet için: DVT Korunma Müdahaleleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv