Erişkin Cerrahi Hastalarında Entübasyona Rehberlik İçin Video-laringoskop

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Genel anestezi gereken hastalara ameliyatta solunum yardımı gerekir. Bu yardımı sağlamak için anestezi uzmanı soluk borusuna bir tüp yerleştirir. Trakeal entübasyon denen bu prosedür için anestezist laringoskop denen bir metal araç kullanarak ağız içinde dil ve diğer yumuşak dokuları yukarı bastırarak arasından tüp yerleştireceği ses tellerini görebilir. Ancak örneğin hastanın boyun hareketlerinde kısıtlama varsa ses tellerini görmek güçleşebilir, entübasyonda yaşanan güçlük hastada komplikasyonlara neden olabilir. Video-laringoskop denen başka tipte cihazlar video görüntüleme teknolojisi kullanarak anestezistin görüşünü iyileştirir. Bu teknolojiyle ansetezist tüpü yerleştirirken nerede olduğunu ekranda görebilir. Bu derlemede video-laringoskopların komplikasyon riski ve entübasyon başarısızlığını azaltıp azaltmadığını değerlendirmeyi hedefliyor.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 10 Şubat 2015 tarihine kadar günceldir. Toplam 6895 katılımcı üzerinde yürütülen 64 araştırma bulduk. Çalışmalarda farklı tipte video-laringoskoplar kullanan ve videosuz standart Macintosh laringoskop kullanan anestezistler karşılaştırıldı. Literatür araştırmasını 12 Ocak 2016 tarihinde yeniledik ve sonraki güncellemeye yeni çalışmalar eklenecek.

Önemli sonuçlar

İstatistiksel testlerle çalışma sonuçlarını kombine ettik ve hastalarda solunum yolu güç olanlar dâhil, video-laringoskop kullanıldığında alternatif bir cihazla girişim gereken başarısız entübasyonların standart laringoskopa kıyasla daha az olduğunu bulduk.

Ayrıca katılımcılarda ağız-boğazda minör yaralanma ya da cerrahi sonrasında ses boğukluğu olma ihtimali de azaldı.

Anestezistlerin entübasyon öncesindeki görüşü iyileşti ve video-laringoskop kullanımını standart laringoskoptan daha kolay olarak değerlendirdiler.

Araştırmacılar boğaz yangısı olan erişkin hasta sayısında fark olmadığını ve başarılı ilk girişim sayısında ya da genel girişim sayısında fark olmadığını bildirdiler. Çalışmalarda ölçülen zaman aşamaları farklı olduğundan, çalışmaların video-laringoskop kullanımının ne kadar zaman aldığı yönünden istatistiksel kıyaslaması için verileri kombine edemedik. Derlemeye alınması muhtemel 38 araştırma belirledik ve bunlar güncellemede değerlendirilecek.

Kanıt kalitesi

Bazı çalışmalarda iyi yöntemler görüldüyse de araştırmacıların anestezistin kullandığı cihaza körlenmesi mümkün olmadı ve bunun her iki tip laringoskop lehine de kanıtların kalitesini bozmuş olabileceği düşüncesindeyiz.

Kararlar

Kanıtlar video-laringoskopların özellikle hava yolu zor hastalarda trakeal entübasyon başarısını artırabileceğini gösteriyor.

Kaynak

Lewis SR, Butler AR, Parker J, Cook TM, Smith AF. Videolaryngoscopy versus direct laryngoscopy for adult patients requiring tracheal intubation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD011136. DOI: 10.1002/14651858.CD011136.pub2

Orijinal özet için: Video-Laringoskopi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv