Erişkin Hastalara Hipotermiyi Önlemek İçin Ameliyat Esnasında Damar Yolundan Besin Verme

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Ameliyat olan hastalarda damar içi yolla besin (amino asit ve şekerler) vermenin etkilerini anlamak istedik. İV besin vermek hastanın metabolizmasını yükseltir, bu da vücutta ısı üretimini artırır. Cerrahi girişim esnasında intravenöz besin vermenin insanları sıcak tutmada fayda sağlayıp sağlamayacağını ve vücut ısısının düşmesinin yol açtığı problemleri önleyip önlemeyeceğini anlamak istedik.

Arka plan

İnsanlar, özellikle ağrı kesici ve şuuru kapatan anestezik ilaçlardan dolayı ameliyat esnasında üşüyebiliyor. Bu ilaçlar vücuttaki kan akımını değiştirir ki bu da kalp problemlerine ve yaraların daha yavaş iyileşmesine yol açabilir. Kan pıhtılaşmasını da yavaşlatabilir ve bazı ilaçlarda kararsız etkilere neden olabilir. Hastalarda anesteziden uyanırken titreme olabilir ve bunu genellikle çok rahatsız edici bir deneyim olarak tarif eder. Hastaları ameliyatta sıcak tutmanın İV besin vermek dâhil çeşitli yolları vardır.

Çalışma özellikleri

2015 Kasımına kadar kanıtları araştırdık. Toplam 565 katılımcı ile yürütülen 14 randomize araştırmayı derledik. 13 çalışmada normal bakıma ek olarak İV aminoasit verilmesi, sadece normal bakıma karşı kıyaslandı. Bir çalışmada fruktoz verilen hastalar kontrole karşı kıyaslandı. Çalışmalara planlı ya da acil ameliyat yapılan hastalar alındı. Cerrahi esnasında isteyerek soğutulan, cilt grefti yapılan veya lokal anestezi uygulanan hastalarla ilgili çalışmaları hariç tuttuk.

Önemli sonuçlar

249 hastada yürütülen 6 araştırmadan sağlanan kanıtlara dayanarak İV besin alan hastaların ameliyat sonunda kontrolden yarım derece kadar daha sıcak olduğundan emin olabiliyoruz. Ancak diğer ölçüm zamanlarındaki etkiler daha belirsizdi; bazıları İV besinin hastaları daha sıcak tuttuğunu gösterirken bazıları hastaları kontrol grubundan daha soğuk olduğunu gösterdi. Hastaları yarım derece daha sıcak tutmanın, ameliyatlı hastaların bakımıyla ilgili insanlar için önemli olduğundan emin değiliz. İV besin vermenin hastalarda titreme riskini azalttığından da emin değiliz (3 araştırma, 155 katılımcı).

Kanıt kalitesi

Kanıtların çoğu ortayla düşük arasındaydı. Katılımcıların gruplara atanması çoğunda uygunsuz ya da belirsizdi ve sonuç değerlendirenlerin katılımcıların hangi grupta olduğundan haberli olup olmadığı belirsizdi. Bunlar sonuçlarda kayırma hatası getirebilir ancak sonuçlara genel olarak ne etki yaptıklarından emin olamıyoruz.

Kaynak

Warttig S, Alderson P, Lewis SR, Smith AF. Intravenous nutrients for preventing inadvertent perioperative hypothermia in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD009906. DOI: 10.1002/14651858.CD009906.pub2

Orijinal özet için: Hipotermiye Karşı İV Besin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar