İlerlemiş Hastalıklarda Kas Güçsüzlüğüne Karşı Elektriksel Kas Uyarma

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Araştırma çalışmaları elektriksel nöromüsküler uyarmanın (ENMU) insanların ilerleyici hastalık sonucunda yaşadığı kas güçsüzlüğünü iyileştirmeye yardımı olabileceğini gösteriyor. ENMU’da küçük bir stimülatör ve cilt elektrotları kullanılarak kontrollü ve rahatsızlık vermeyen bir kas kasılması sağlanır. ENMU bir pasif egzersizdir, hastaların bacak kaslarının evde ve oturur vaziyette egzersizini sağlar. Bu, örneğin nefes darlığı ya da yorgunluk nedeniyle daha şiddetli bir egzersiz yapamayan hastalar için özellikle faydalıdır.

Önemli sonuçlar

Derlemenin bu güncellemesinde ENMU’yu, kronik solunum hastalıkları, kronik kalp yetmezliği ve/veya akciğer kanserli hastalarda egzersiz yapılmaması ya da sahte ENMU veya ağırlık antrenmanı gruplarına karşı kıyaslayan 18 araştırma derledik. ENMU uyluk kaslarının kuvvetini artırmada kontrol müdahalelerinden daha etkili göründü. Ayrıca kas kitlesini ölçmek için yapılan hassas ölçümler kullanıldığında da bu sonuç üzerinde de pozitif etki gördük. ENMU’nun egzersiz yapabilme yetisi üzerine kanıtlar karar verdirici değildi. ENMU’nun egzersizi eğitimle veya fiziksel olarak daha aktif olmak gibi kas zaafının günlük yaşama etkisini azaltan davranışlarla kombine eden daha geniş rehabilitasyon yaklaşımları içinde nasıl kullanılabileceğini anlamak için daha fazla araştırma gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Araştırmalardan sağlanan kanıtlara dört kategoride değer biçtik: Çok düşük, düşük, orta ve yüksek. Çok düşük kalitesi sonuçlardan hiç emin olmadığımız, yüksek kalite sonuçlara çok güvendiğimiz anlamına geliyor. Genel olarak, kanıt kalitesi uyluk kas kuvvetine etki için düşük, diğer sonuç ölçütleri için çok düşükle orta arasındaydı. Bazı çalışmaların tasarımları problemliydi; katılımcı ya da değerlendirmeciler kimin ENMU ya da sahte tedavi alacağını biliyordu. Bunun yanı sıra birçok sonuç ölçütü için veriler tutarsız ya da belirsizdi.

Uygulama ve araştırma için öneriler

Derlememiz kanıt kalitesi düşük olmakla beraber ENMU’nun kanser, kronik solunum hastalığı ve kronik kalp yetmezliği gibi ilerleyici hastalığı olan kişilerde kas güçsüzlüğüne karşı potansiyel olarak etkili bir tedavi olduğunu gösteriyor. Bu müdahalenin rehabilitasyon programları içinde kullanımı düşünülebilir. Çalışmaların çoğunluğu kıyaslamayı tedavi almayan ya da sahte tedavi alan kontrol gruplarına karşı yaptığından ENMU’nun etkilerini, örneğin ağırlık antrenmanı gibi başka egzersiz formlarıyla kıyaslamak mümkün olmadı. ENMU’nun egzersiz yapabilme yetisi ve yaşam kalitesin etkisini anlamak için daha çok araştırma gerekiyor.

Kaynak

Jones S, Man WD-C, Gao W, Higginson IJ, Wilcock A, Maddocks M. Neuromuscular electrical stimulation for muscle weakness in adults with advanced disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD009419. DOI: 10.1002/14651858.CD009419.pub3

Orijinal özet için: Nöromüsküler Uyarı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar