Kan Basıncı Yüksek Hastalarda Kilo Azaltıcı Diyetler

Cochrane derleme özeti

Kan basıncı yüksek hastalarda genel popülasyona kıyasla ölüm ve kalp krizi veya felç gibi komplikasyonların riski daha yüksektir. Kan basıncı yüksek hastalarda, kilo artışı ve kan basıncı artışı arasındaki ilişkiye dayanarak, ilk aşama tedavi olarak sıklıkla vücut ağırlığını azaltmak için diyet müdahaleleri önerilir. Ancak kilo kaybının kan basıncına uzun vadede etkisi olup olmadığı kan basıncı yükselmesinin ters etkilerini azaltıp azaltmadığı belirsizdir.

Sistematik derlememize diyet uygulanan ve uygulanmayan randomize kontrollü araştırmaları dâhil ettik. Sekiz araştırmanın sonuçlarını yayınlayan toplam otuz makale kriterlerimizi karşıladı. Derlenen araştırmalar kan basıncı yüksek, ortalama yaşları 45 – 66 arasında olan toplam 2100 katılımcı arasında yürütüldü. Ortalama tedavi süresi 6 – 30 ay arasında olup ölümler ve diğer uzun vadeli komplikasyonlar hakkında az bilgi vardı ya da hiç yoktu. 8 çalışmanın üçünde sistolik ve diyasolik kan basıncının etkileri araştırıldı ve kilo kaybı müdahalelerinin sistolik ve diyastolik kan basıncını sırası ile 4.5 mm Hg ve 3.2 mm Hg düşürdüğünü gösterdi.

5 çalışmada vücut ağırlığı raporlandı ve kilo kaybı müdahaleleri vücut ağırlığını kontrol grubuna kıyasla 4 kg azalttı. Derlenen araştırmalarda ters etkiler hakkında işe yarar bilgi raporlanmadı.

Karar olarak, kilo verme diyetlerinin ölümler, uzun vadeli komplikasyonlar ve ters olaylara etkisine dair kanıt bulamadık. Analize tüm çalışmalar dâAhil edilemediği için kan basıncı ve vücut ağırlığı ile ilgili bildirilen sonuçlar belirsiz olarak değerlendirildi.

Kaynak

Semlitsch T, Jeitler K, Berghold A, Horvath K, Posch N, Poggenburg S, Siebenhofer A. Long-term effects of weight-reducing diets in people with hypertension. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD008274. DOI: 10.1002/14651858.CD008274.pub3

Orijinal özet için: HT’de Kilo Verme

Tam metiin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar