Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Farklı Tipte Trokarların Komplikasyonları


Foto: Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Laparoskopi derideki küçük kesiler yoluyla karın cerrahisi uygulamak için kullanılan bir modern ameliyat tekniğidir. Ciltten karın içi organlara ulaşmak için trokar denen özel aletler kullanılır. Laparoskopik cerrahide farklı tipte trokarlar kullanmanın cerrahiyi izleyen bir ay içinde daha az ağrı ve komplikasyona neden olup olmadığını anlamak için kanıtları gözden geçirdik.

Arka plan

Laparoskopik cerrahide ciltteki deliklerin etrafını kaplayan trokarlar, cerrahi aletlerin giriş çıkışına yol sağlamak için gereklidir. Bu trokarların ciltten karına sokulması genellikle güvenlidir ancak hastaların küçük bir azınlığında yaşamı tehdit eden komplikasyonlar görülebilir. En ciddi iki komplikasyon büyük bir kan damarının delinmesi (1000 ameliyatta 0.9 defa görülür) ve karın içi organların (yani barsak, mide veya karaciğer) delinmesidir (1000 operasyonda 1.8 defa görülür). Daha az ciddi ancak daha sık görülen komplikasyonlar arasında trokarın sokulduğu yerde kanama ve cilt enfeksiyonudur. Ayrıca laparoskopiyi izleyerek görülen ağrının derecesi de kullanılan trokarın tipine bağlıdır. Belli tipte trokarların bu komplikasyonlar ve postop ağrı ile ilişkisinin daha az ya da çok olma ihtimali belirsizdir.

Çalışma özellikleri

İki ya da daha fazla tipte trokarı laparoskopi yapılan 654 hasta üzerine kıyaslayan yedi RK araştırma (hastaların iki ya da daha fazla tedavi grubuna rastgele atandığı klinik çalışmalar) belirledik. Kanıtlar 2015 Mayısına kadar günceldir.

Ana sonuçlar

Bu çalışmalardan sağlanabilen verilere göre, damar veya organ yaralanması dahil ciddi komplikasyonlar için bir trokar tipinin diğerine karşı avantajı yok görünüyor. Ancak bu tipte komplikasyon görülen çok az sayıda hasta bulunduğu için bu sonuçları yorumlarken dikkatli olmak gerekir.

Kanıt kalitesi

Sonuçlarımızın çoğu çok düşük kalitede kanıtlara dayanıyor, en büyük neden bulunabilen çalışma sayısının ve komplikasyon sayısının düşüklüğüdür. Bu nedenle laparoskopik cerrahi için bir diğerine karşı tavsiye edilebilecek özel bir trokar tipi bulunmamaktadır.

Kaynak

la Chapelle CF, Swank HA, Wessels ME, Mol BJ, Rubinstein SM, Jansen F. Trocar types in laparoscopy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD009814. DOI: 10.1002/14651858.CD009814.pub2

Orijinal özet için: LAP Trokarları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar