Laparoskopik Karın Cerrahisinde Isıtılmış CO2

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Laparoskopik cerrahide ameliyat küçük kesiler içinden geçen enstrümanlar ve video-kamerayla yapılır. Karında görüş ve çalışma alanı kazanmak için, karın duvarı ile organlar arasına CO2 gazı verilir. Geleneksel olarak ısıtılmamış gaz kullanlır ancak ısıtılmış CO2’nin hipotermiyi önleyebileceği önerileri yapıldı. Hipotermiyle birlikte kalp krizleri, kalp ritminde bozulma, enfeksiyonlarda artış, pıhtılaşma yetisinde bozulma ve kan kaybında artış görülür. Laparoskopik karın cerrahisinde soğuk CO2 kullanımına karşı ısıtılmış CO2’nin rolünü araştırdık.

Çalışma özellikleri

Soğuk ve ısıtılmış CO2’yi kıyaslayan randomize kontrollü araştırmalar için literatürü taradık. Vücudun çekirdek ısısındaki değişimlerle ilgili araştırma verilerini analiz ettik. Ayrıca post operatif ağrı skorları ve ağrı kesici gereksinimleri; hastanede kalış süresi, cerrahi girişim süresi ve video kamera lensinde buğulanma da karşılaştırıldı.

Önemli sonuçlar ve kanıt kalitesi

22 araştırma belirledik ve derlemeye aldık. Isıtılmış ve nemlendirilmiş CO2 grubunda soğuk CO2 grubuna kıyasla 0.31°C artış bulundu, ancak veriler heterojendi (yüksek derecede değişken). Analizler, çekirdek ısıyı raporlayan kayırma hatası riski düşük 8 araştırmayla sınırlandığında anlamlı fark bulunmadı.

Ayrıca ısıtılmış ve nemlendirilmemiş gazla soğuk gaza kıyasla temperatür farkı bulunmadı.

Isıtılmış ya da soğuk gazla postop ağrıda fark bulunmadı. Ancak sadece ısıtılmış nemlendirilmemiş gaz grubunda postop 1. ve 2. günlerde ağrı kesici kullanımı daha fazlaydı.

Isıtılmış gaz hospitalizasyon süresini, lens buğulanmasını veya girişim süresini âşikar derecede değiştirmedi.

Isıtılmış gazla toparlanma odasında kalış daha kısaydı ancak veriler heterojendi (yüksek derecede değişken). Sadece kayırma hatası riski düşük çalışmaları dâhil ettiğimizde veriler homojendi ve iki grup arasında bu süre soğuk ve ısıtılmış gaz grupları arasında fark göstermedi.

Yazarların kararı

Isıtılmış nemlendirilmiş gaz vücudun çekirdek temperatüründe hafifçe azalma sağlamakla beraber bu, hastayla ilgili sonuç ölçütlerinde herhangi bir iyileşmeyi açıklamıyor. Bu yüzden laparoskopik karın cerrahisinde nemlendirme ile ya da nemlendirilmeden ısıtılmış gaz kullanımı için net kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Birch DW, Dang JT, Switzer NJ, Manouchehri N, Shi X, Hadi G, Karmali S. Heated insufflation with or without humidification for laparoscopic abdominal surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD007821. DOI: 10.1002/14651858.CD007821.pub3

Orijinal özet için: Laparoskopide Isıtılmış CO2

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv