Orak Hücre Hastalarında Akut Göğüs Sendromunun Tedavisinde Kan Nakilleri

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Akut göğüs sendromunda belirtiler ve klinik sonuç ölçütlerinde iyileşmeyi standart bakımla karşılaştırarak basit ve kan değişimi şeklinde kan nakillerinin etkinliğini gözden geçirdik. Bu derleme ilki 2010 yılında yayınlanan eskinin güncellemesidir.

Arka plan

Orak hücre hastalığı kalıtsal bir kan hastalığı olup tüm dünyada 250 milyondan fazla insanı etkiler, özellikle Sahra Altı Afrikası, Güney ve Orta Amerika, Suudi Arabistan, Hindistan ve birkaç Akdeniz ülkesinde sık rastlanır. Kanda orak şeklinde ve kan damarlarını tıkayabilen, ağrıya ve organlarda şiddetli hasara neden olabilen orak şekilli eritrositler bulunur. Orak hücre hastaları, ateşli ve ani başlangıçlı göğüs problemleri yaşayabilir, buna akut göğüs sendromu denir. Bunun enfeksiyon ve kan damarlarında tıkanma gibi birkaç nedeni olabilir. En sık rastlanan belirtiler göğüs ağrısına eşlik eden ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Tedavinin ferdin klinik durumuna ve belirtilerin şiddetine dayanması gerekir. Standart tedavi destekleyici bakım, antibiyotikler, damar içi sıvılardan ibarettir ve basit ya da kan değişimi şeklinde kan nakli de endike olabilir. Basit nakilde kan damar içinden verilir, orta ve şiddetli arası hastalıkta fayda sağlar. Şiddetli ve hızlı gelişen hastalıkla oraklaşmış hücreleri gidermek ve yerine normal hemoglobin koymak, böylece kanın viskozitesini azaltmak için kan değişimi yapılır.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 25 Nisan 2016’ya kadar günceldir.

Önemli sonuçlar

Derlemeye iki parçalı bir çalışma dâhil edildi. Bir parçası daha büyük ve gözlemsel olan çalışmanın diğer parçası hastalarda akut göğüs sendromunu önlemede kan naklini standart bakıma karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırmaydı. Orak hücre hastalarını dâhil etmek için 26 merkez anlaşmaya vardı. Randomize kontrollü araştırmaya sadece 10 katılımcı alındı. Araştırmadan kan nakillerinin etkileri belirlenemedi; bu derlemede sunulabilecek bir veri bulunmadı ve bu yüzden derlenen az sayıda katılımcı için analiz yapılamadı. Bu tek çalışma orak hücre hastalarında akut göğüs sendromunun tedavisinde kan nakillerinin ne kadar etkili olabileceğini gösteremedi.

Ancak kronik kan nakillerinin bu hastalarda akut göğüs sendromu insidensini azaltmada bir rolü olabileceğine dair bazı göstergeler var görünmekle ve kan nakli önerileri yaygın olarak kabul edilen bir klinik uygulama olmakla beraber; halen bunların tedavi seçenekleri olarak faydalarının desteklemek ya da reddetmek için yetersiz miktarda güvenilir kanıt var, müdahalelerin potansiyel zararları hakkındaki bilgiler çok sınırlı ve klinik kararlara yardımı için kullanılabilecek gerçek bir rehberlik sağlamıyor. Bu nedenle klinisyenlerin akut göğüs krizinden yakınan orak hücre hastalarında tedavi kararlarını; klinik tecrübeleri, tek tek durumlar, durumların benzeri olmayan özellikleri ve yeterli derecede aydınlatılmış hastaların tercihlerine dayandırması gerekir. İnsanların orak hücre hastalarında akut göğüs sendromunu tedavi etmede kan transfüzyonlarının etkili olup olmadığı hakkında aydınlatılmış karalar vermelerine kanıt sağlamak için başka araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Dastgiri S, Dolatkhah R. Blood transfusions for treating acute chest syndrome in people with sickle cell disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD007843. DOI: 10.1002/14651858.CD007843.pub3

Orijinal özet için: Orak Hücrede Göğüs Krizi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv