Osteogenesis İmperfekta’da Bifosfonatlar

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Osteogenesis imperfekta’lı hastalarda kemik mineral yoğunluğunu artırma, kırıkları azaltma ve klinik işlevi iyileştirmede bifosfonatların etkinlik ve güvenliğine dair kanıtları derledik. Bu derleme eskisinin güncellemesidir.

Arka plan

Ostegenesis imperfekta’da kemikler kırılgandır. Ebeveynden çocuğa geçebilen veya ailede başka hasta olmadan da görülebilen kalıtsal bir hastalıktır. Hastanın uzun kemiklerde sık görülen kırıklar ya da omurgada çökmeler riski vardır. Şifası yoktur, tedavi çoğunlukla destekleyicidir.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 28 Nisan 2016 tarihine kadar günceldir.

Çalışma özellikleri

Bu derlemede en çok osteoporoz tedavisinde kullanılan bifosfonat grubu ilaçları araştıran çalışmalar incelendi. Bifosfonatlar, osteogenesis imperfekta’da kırıkların sayısını azaltmak amacıyla kullanılıyor.

14 araştırma derledik, çoğu bifosfonatla tedavi edilen hastalarda kırık sayısında büyük bir azalma göstermedi.

Önemli sonuçlar

Her araştırma bağımsız olarak, oral veya İV bifosfonatlarla tedaviden sonra kemik mineral yoğunluğunda anlamlı iyileşmeler gösterdi. Kemik ağrısı, büyüme ve yaşam kalitesi göstergeleri yeterince ayrıntısıyla raporlanmadı ve bu tedavinin etkileri için daha fazla araştırma gerekiyor. Bifosfonatların uzun vadeli etkinlik ve güvenliğinin yanı sıra dozu ve tedavi süresi de daha fazla araştırma gerektiriyor.

Kanıt kalitesi

Analiz edilen çalışmaların çoğunluğu küçük olup birçok sonuç ölçütünde istatistiksel anlamlı fark gösterebilmek için yeterince güçlü değildi.

Kaynak

Dwan K, Phillipi CA, Steiner RD, Basel D. Bisphosphonate therapy for osteogenesis imperfecta. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD005088. DOI: 10.1002/14651858.CD005088.pub4

Orijinal özet için: Osteogenesis İmperfekta

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar