Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuk Ve Erişkinlerde Yüksek Basınçlı Oksijen Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) sosyal iletişimde sorunlar ve kısıtlanmış davranışlarla birliktedir. OSB’nin bu belirtilerinin tedavi etmek için hiperbarik oksijen tedavisi önerildi. Hiperbarik oksijen tedavisinin OSB’li çocuk ve erişkinlerdeki etkisine dair kanıtları derledik, ayrıca güvenliği de değerlendirdik.

Derleme sorusu

Yüksek basınçlı oksijen tedavisi OSB’li çocuk ve erişkinlerde sosyal iletişimi ve işlevin diğer özelliklerini iyileştirir mi ve bu tedavi ne kadar güvenlidir?

Çalışma özellikleri

Elektronik bilgi tabanlarını araştırdık ve HBOT veya kontrol olarak oda havası verilen ya da tedavi verilmeyen katılımcılarla yürütülen randomize kontrollü araştırmaları belirledik.

Kanıtlar 2015 Aralığına kadar günceldir.

Önemli sonuçlar

60 çocuk üzerinde OSB’ye karşı HBO tedavisini değerlendiren tek bir küçük çalışma bulduk.

HBOT’nin çocuklarda sosyal etkileşimi, davranış problemlerini, konuşma veya dil iletişimini ya da mental işlevi iyileştirdiğine dair kanıt bulunmadı. Ancak HBOT verilen çocuklarda kulakta barotravma olaylarında kontrol grubuna göre artış görüldü.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi düşük. OSB’li hastalarda HBO’nun etkili bir tedavi olduğunu konfirme etmek için kanıtlar yetersiz.

Kaynak

Xiong T, Chen H, Luo R, Mu D. Hyperbaric oxygen therapy for people with autism spectrum disorder (ASD). Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD010922. DOI: 10.1002/14651858.CD010922.pub2

Orijinal özet için: Otizmde Oksijen

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv