Sık Görülen Ruhsal Bozukluğu Olan Erişkinlerde Gelişimi İzlemek İçin Hasta Beyanına Dayalı Sonuçları

Cochrane derleme özeti

Bu derleme neden önemli

Her 6 insandan biri depresyon ve anksiyete bozukluğu gibi sık görülen ruh sağlığı bozukluklarından (SGRB) yakınır. Hasta beyanına dayanan sonuç ölçütleri (HBSÖ) hastanın belirtileri, işlevi ve ilişkileri hakkında sorgulamalardır. SGRB hastalarının izleminde bu sonuç ölçütlerinin kullanımı tedavi sonuçlarını iyileştirebilir ve bu hastalıkların yönetimini değiştirebilir.

Bu derleme kimleri ilgilendiriyor?

SGRB olan hastalar; birinci basamak sağlık profesyonelleri, psikolojik tedavi ve ruh sağlığı hizmetleri, sağlık hizmeti yetkilileri.

Bu derleme hangi soruları cevaplamayı amaçlıyor?

SGRB olan hastalarda gelişimi izlemek için HBSÖ’nün kullanımı belirtiler, yaşam kalitesi ve sosyal işlev gibi sağlık sonuçlarını iyileştirebilir mi?

SGRB olan hastalarda HBSÖ’nün kullanımı hastanın sorunlarının, ilaç tedavisi ve uzman yardımı için sevk gibi idare şeklini değiştirir mi?

Bu derlemeye hangi araştırmalar alındı?

SGRB olan hastalarda gelişimi izlemek için HBSÖ’nün kullanımı üzerine yapılan 2015 Mayısına kadar yayınlamış tüm yüksek kalitede çalışmaları bulmak için araştırma bilgi tabanları tarandı. Derlemeye alınan çalışmalarda çoğunluğuna SGRB tanısı konmuş erişkinlerde yürütülen randomize kontrollü araştırma olması şartı arandı.

Toplam 8787 katılımcı ile yürütülmüş, dokuzu ruh sağlığı, altısı psikolojik tedavi ve ikisi birinci basamak kurumlarında yapılan 17 araştırma derlemeye alındı.

Çalışmaların kalitesine “düşük” ile “orta” arasında değer biçildi.

Derleme kanıtları bize ne anlatıyor?

Çalışma sonuçlarını kombine eden analizlerde, SGRB olan hastalarda HBSÖ kullanarak rutin sonuç izlemenin hasta belirti sonuçlarını iyileştirme anlamında (12 çalışma) veya durumları için gereken tedavinin süresini değiştirme anlamında (7 çalışma) faydalı olduğunu gösteren bir karara varılamadı. İlaç tedavisindeki değişimlerin veya daha ileri tedavi için sevklerin analizi, bunlar sadece iki çalışmada raporlandığından mümkün olmadı. Benzer şekilde sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, sosyal işlevler, ters olaylar ve maliyetler çok az çalışmada raporlandı.

Bundan sonra ne yapılması gerekiyor

Özellikle çoğu SGRB hastasının tedavi edildiği birinci basmakta, daha iyi kalitede başka çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu çalışmalara ilaçla tedavi edilen ve psikolojik tedaviler uygulanan hastaların alınması ve 6 aydan uzun süre izlenmeleri gerekir. Çalışmalarda belirtiler ve tedavi süresi kadar muhtemel zararlar, yaşam kalitesi, sosyal işlev ve izlem maliyetleri de ölçülmelidir.

Kaynak

Kendrick T, El-Gohary M, Stuart B, Gilbody S, Churchill R, Aiken L, Bhattacharya A, Gimson A, Brütt AL, de Jong K, Moore M. Routine use of patient reported outcome measures (PROMs) for improving treatment of common mental health disorders in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD011119. DOI: 10.1002/14651858.CD011119.pub2

Orijinal özet için: Ruh Sağlığı İzlemi

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv