Sağlık Kuruluşlarının Zorunlu Standartları Sağlayıp Sağlamadığının Tarafsız Denetimi Sağlık Hizmeti


Foto: Saileshpat / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derleme, standartlara uyumu dışarıdan denetlemenin sağlık kuruluşlarının ve sağlık profesyonellerinin davranışlarını ve hastayla ilgili sonuç ölçütleri iyileştirmede faydası olup olmadığını anlamayı amaçlıyor. Bu soruyu cevaplamak için konuya ilişkin tüm araştırmalar tarandı ve iki çalışma bulundu.

Anahtar mesajlar

Bir sağlık kuruluşunun bakım standartlarına uyumunu ölçmek için tasarlanan üçüncü taraf denetim programlarının profesyonel uygulamayı ve sağlık bakım sonuçlarını iyileştirebileceği belirsiz. Hastaları ilgilendiren sonuç ölçütleri hakkında bilgi az. Bu derleme yüksek kaliteli değerlendirme eksikliğine dikkat çekiyor.

Derleme çalışmaları

Sağlık kuruluşlarında (örneğin klinik ve hastaneler) kanıta dayalı bakım standartlarına uyumu artırmak için üçüncü taraf (dış) denetim programları kullanılır. Ancak kurumsal performans (örneğin bekleme süreleri, ayaktan muayenede geçirilen zaman gibi); sağlık profesyonellerinin performansı (örneğin sevk oranı, reçete yazma oranları) ve hasta sonuç ölçütleri (örneğin mortalite, diyabetik hastalarda kan şekeri gibi duruma özel sonuç ölçütleri ya da fazla kilolu ya da obes hastalarda kilo verme gibi) anlamında veya mali etkinlik anlamında sağladığı faydalar hakkında az bilgi var.

Dış denetim sisteminin bir örneği akreditasyon programlarıdır. Akreditasyon, sağlık kuruluşlarının önceden belirlenmiş kriterlere ve bir profesyonel kredilendirme ajansının oluşturduğu standartlara ulaşabilme yetilerini göstermek için katıldıkları bir denetim sürecidir.

Enfeksiyon kontrol denetimleri de bir örnektir. Sağlık kurumlarında bulaşan enfeksiyon (nozokomiyal enfeksiyon, hastane enfeksiyonu) oranlarını azaltmak için bakım kalitesi ve güvenliğini iyileştirmek amacıyla, enfeksiyonları azaltmak için tasarlanmış, kanıtlara ve en iyi uygulamaya dayanan standartlar kullanılır.

Eğer bu standartlara uyulmazsa, dış denetim kurumları bunların pekiştirilmesi için eyleme geçebilir.

Derlemenin ana sonuçları

Standartlara uyumun dışarıdan denetiminin sağladığı etkiler değerlendiren araştırmalar için literatür tarandı ve konuya ilişkin iki çalışma bulundu. Bunlardan biri Güney Afrika Cumhuriyetinde 20 hastaneyle ilgili araştırmaydı. İkinci araştırma İngiltere’deki tüm hastane tröstlerinden (yerel idare kontrolünden çıkıp bunun yerine bir tröstle yönetilen Ulusal Sağlık Hizmetleri hastanesi) zamansal veriler (eşit zaman aralıklarında sağlanan sekansiyel sonuç ölçütleri) sağladı. Kıyaslamalar denetim yapılmamasına karşı yapıldı.

Birinci çalışmada hastane akreditasyon standartlarına uyum skorlarında iyileşme bildirildi. Ancak kanıtların kesinliği çok düşük olduğundan, dış denetimin standartlara uyumu iyileştirdiği belirsiz. Müdahale yapılan dokuz hastaneden sadece biri çalışma döneminde akreditasyon statüsüne ulaşabildi.

Diğer çalışmada enfeksiyon kontrolü denetim programının etkileri raporlandı. Bu program Birleşik Krallıkta MRSA oranlarını düşürmek için başlatıldı. Ancak denetim programı o esnada Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmetlerinde enfeksiyon kontrolü için uygulanan daha geniş çeşitlilikte metotların sadece bir parçasıydı. Denetim programının başlamasından önce de enfeksiyon oranlarının düşmeye başladığı görülmüştü; ancak denetim programının başlatılması bu düşüşü hızlandırmadı. Sağlık Bakım Komisyonu Sağlık Bakımı İle İlişkili Enfeksiyon Denetim Programının MRS oranlarını düşürdüğü mü yoksa bunun kanıtların kesinliğinin çok düşük olmasından mı kaynaklandığı da belirsiz.

Güncellik

Bu derleme için 2015 Haziranına kadar yayınlanan kanıtlar araştırıldı.

Kaynak

Flodgren G, Gonçalves-Bradley D, Pomey M. External inspection of compliance with standards for improved healthcare outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD008992. DOI: 10.1002/14651858.CD008992.pub3

Orijinal özet için: Sağlıkta Tarafsız Denetim

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar