Stabil KOAH’ta İnhaler Kortikosteroidler LABA/LAMA İnhaler Kombinasyonuyla Birlikte Kullanılmalı mı?

Cochrane derleme özeti

Soru neden önemli

KOAH, kronik bronşit ve amfizemi de içine alan, sık görülen ve genellikle sigara kullanımı ile ilişkili bir kronik akciğer hastalığıdır. KOAH hastaları nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarma gibi ısrarcı belirtiler gösterir. Olağanda birkaç çeşit inhaler ilaçla tedavi edilir. Bunlar arasında uzun etkili bronş açıcılar (LABA ve LAMA) ve hava tollarındaki iltihabı baskılayan inhaler kortikosteroidler (ICS) bulunur. Belirtileri özellikle ısrarcı olan ya da sık alevlenme gösteren bazı hastalarda bu üç sınıf ilaç da kullanılır.

LABA ve LAMA bronş açıcılar artık tek kombine inhaler şeklinde bulunabiliyor. Bu kombine inhalerlerin tedaviye sadakat ve hasta sonuç ölçütlerini iyileştirdiği bulundu. Mevcut durumda bu yeni kombine LABA/LAMA’lara ek olarak ICS kullanmanın fazladan bir tedavi edici fayda ya da yan etki riski getirip getirmediği belirsiz.

Bu soruya cevap aradık

Stabil KOAH’lılarda LABA/LAMA kombinasyonuna ek ICS ile tedaviyi sadece LABA/LAMA kombine tedavisine karşı kıyaslayan tüm çalışmaları aradık. Bu süreçte çok sayıda elektronik bilgi tabanında yapılan ayrıntılı araştırmalar 9 Aralık 2015 tarihine kadar sürdü.

Bulgular

Derlememizde bu iki tedavi stratejisinin rölatif yarar ve risklerini değerlendiren bir çalışma belirlenemedi.

Karar

Güncel olarak yayınlanmış konuya ilişkin araştırma bulunmuyor. Stabil KOAH tedavisinde LABA/LAMA kombinasyonuna ICS eklemenin bir faydasını konfirme edemiyoruz.

Kaynak

Tan DJ, White CJ, Walters JAE, Walters E. Inhaled corticosteroids with combination inhaled long-acting beta-agonists and long-acting muscarinic antagonists for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD011600. DOI: 10.1002/14651858.CD011600.pub2

Orijinal özet için: KOAH’ta Kombine Tedavi

Tam metiin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv