Yatan Erişkinlerde Kısa Süreli Mesane Boşaltımı İçin Hangi Yol En İyisidir?


Foto: Libby Welch / Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Bu soru için derlenen kanıtlar 26 Şubat 2015 tarihine kadar günceldir.

Araştırma sayısı: 42

Katılımcı sayısı: 4577

Ön mesajlar

Bu Cochrane derlemesinde, mesane boşaltmada kullanılan bir yolun idrar yolu enfeksiyonlarını azaltma ihtimalinin diğerinden daha fazla olduğunu belirlemek için yeterli kanıt olmadığı bulundu. Kanıtlar suprapubik kateter kullanılan katılımcılarda kateterle ilişkili ağrı yaşama ihtimalinin kalıcı üretral katetere kıyasla daha az olduğunu düşündürdü. Derlememizde kanıt kalitesi düşük olup araştırmaların çoğunda kateterle ilişkili yaşam kalitesi ve kullanım kolaylığı gibi önemli sonuç ölçütleri raporlanmadı. Derlenen araştırmalarda az sayıda ters etki bildirildi ancak bunun ters etki olmadığından mı yoksa bildirilmediğinden mi olduğu belirsizdir. Kanıtlar kısıtlı olduğundan daha fazla yüksek kaliteli araştırma gerekiyor. Bu araştırmalarda semptomatik idrar yolu enfeksiyonları, kateter kullanımından kaynaklanan ağrı, yaşam kalitesi, ters etkiler ve kullanım kolaylığı hakkında bildirim yapılması önemlidir.

Arka plan

Kısa süreli mesane boşaltımı için hangi yollar var?

İdrar yolu kateterleri idrarı mesaneden boşaltan hortumlardır. Yatışları sırasında kolayca tuvalete gidemeyen hastalar için sıklıkla kullanılır. Hastanede yatan hastaların yaklaşık dördünden birine mesanenin idrar kateteri ile kısa süreli drenajı gerekir. Kateterler farklı yollarla kullanılabilir. Mesane kateterizayonunda ana yollar:

1. Üretral: Bir drenaj sondası üretra yoluya mesaneye yerleştirilir ve ya yerinde bırakılır (kalıcı kateter) veya boşaltımdan sonra çıkartılır (geçici kateter).

2. Suprapubik kateterizasyon: Bir drenaj sondası mesaneye karın duvarında yapılan küçük bir kesi yoluyla yerleştirilir.

Kısa süreli mesane drenajında olağan bir problem idrar yolu enfeksiyonudur. Enfeksiyonların hastalar ve sağlıkçılar için çok sayıda ciddi sonuçları olabilir. Suprapubik kateter takılması da üretral yola kıyasla kanama ve barsak yaralanması gibi daha fazla riskle ilişki gösterir.

Ana sonuçlar

Derlememizde aşağıdaki üç kıyaslamayı yapan çalışmalar arandı:

1. Suprapubik katetere kıyasla kalıcı kateter

2. Geçici kateterizasyona karşı kalıcı kateter

3. Geçici katetere karşı suprapubik kateter.

1) 2622 katılımcılı 25 araştırmada kalıcı kateterle suprapubik kateter kıyaslandı. Beş çalışmadan kalıcı üretral veya suprapubik kateterle semptomatik üriner enfeksiyon riskinin daha az olup olmadığını belirlemek için yeterli kanıt sağlanamadı.

Dört araştırmada, kalıcı üretral kateterli hastalarda, kateterle ilişkili ağrı yaşama riskinin suprapubik kateterli hastalara kıyasla daha fazla olduğuna dair düşük kaliteli kanıt bulundu. 25 araştırmanın hiç birinde kullanım kolaylığı, yaşam kalitesi ya da ekonomik sonuçlar bildirilmedi.

2) 1596 katılımcılı 14 araştırmada kalıcı ve geçici üretral kateterizasyon kıyaslandı. İdrar yolu enfeksiyonları hakkında bildirimde bulunan iki araştırmadan sağlanan çok düşük kaliteli kanıtlarla mesane boşaltmada hangi yolun daha düşük riskli olduğunu tayin edilemedi. 14 araştırmadan hiç birinde ağrı, kullanım kolaylığı, yaşam kalitesi veya ekonomik sonuçlar bildirilmedi.

3) 359 katılımcı üzerinde yürütülen 3 araştırmada suprapubik ve geçici üretral kateterizasyon kıyaslandı. Sadece bir araştırmada idrar yolu enfeksiyonları rapor edildi. Kanıtlar karar verdirici olmayıp düşük kalitedeydi. Sadece bir çalışmadan ağrı kanıtı sağlandı. Kanıtlar yine karar verdirici olmayıp kalitesi çok düşüktü. Hiçbirinde kullanım kolaylığı, yaşam kalitesi veya ekonomik sonuçlar bildirilmedi.

Karar mesajları

Çok sayıda araştırma yapılmış olmasına rağmen önemli sonuçlar yeterice araştırılmadı. Kısa süreli mesane boşaltımı hakkında birçok soru hala cevapsızdır. Hangi yolun idrar yolu enfeksiyonuna yol açma ihtimali en düşüktür? Bir yöntemin ağrı ile ilişkisi diğerlerinden fazla mıdır? Üç yol arasında hastalar ve hastaneler için maliyet ya da kolaylıkta anlamlı fark var mıdır? Bu sorular daha yüksek kaliteli kanıtlarla cevaplanana kadar daha çok ve daha iyi araştırmalar yapılması gerekiyor.

Yazarların kararı

Suprapubik kateterler asemptomatik bakteriürili, yeniden kateter takılması gereken ve ağrılı katılımcı sayısını kalıcı üretral katetere göre azalttı.

Semptomatik idrar yolu enfeksiyonları ile ilgili kanıtlar karar verdirici değildi.

Geçici üretral katetere kıyasla kalıcı kateterler kıyalamasında semptomatik idrar yolu enfeksiyonu ve asemptomatik bakteriüri ile ilgili kanıtlar karar verdirici değildi.

Araştırmalarda ağrı raporlanmadı.

Geçici üretral katetere karşı suprapubik kateter kıyaslamasında kanıtlar karar verdirici değildi. Araştırmalarda semptomatik idrar yolu enfeksiyonunun standart bir tanımı kullanılmalıdır. Tüm kateterleri, özellikle suprapubik ve geçici üretral kateterleri kıyaslayan yeterli kuvvette daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Kidd EA, Stewart F, Kassis NC, Hom E, Omar M. Urethral (indwelling or intermittent) or suprapubic routes for short-term catheterisation in hospitalised adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD004203. DOI: 10.1002/14651858.CD004203.pub3

Orijinal özet için: Mesaneye Sonda

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv