Çocuk Ağız Sağlığını İyileştirmek İçin Toplum Temelli Girişimler


Foto: Dr Ian Davis / Wellcome Images

Çeviri: Dr. Melahat Akdeniz*

Cochrane derleme özeti

Diş çürümesi ve dişeti hastalıkları sık olarak ortaya çıkan erken çocukluk çağında gelişebilen ve sağlık ve yaşam kalitesini yaşam boyu etkileyebilen önlenebilir kronik durumlardır. Bu hastalıklar sıklıkla dezavantajlı toplumlarda görülür ve erken yaşta hastalığın gelişiminin önlenmesi toplumdaki sağlık eşitsizliklerini azaltmada önemli bir adım olarak düşünülür. Oral hastalıkların klinik olarak nasıl tedavi edileceği biraz bilinmekle birlikte biz hangi topluma dayalı halk düzeyinde girişimlerin zayıf oral sağlığı önlemede en etkili ve eşitlikçi olduğunu bilmiyoruz.

Bu derlemede, doğumdan 18 yaşa kadar çocuklarda diş çürükleri ve dişeti hastalıklarını önlemek için etkili topluma dayalı ağız sağlığını artırma girişimlerine dair Ocak 1996’dan Nisan 2014’e kadar kanıt tabanı incelendi.

Bazı çalışmalar dişeti hastalıklarında, ağız hijyeni davranışlarında ve ağız temizliğinde iyileşmeler bildirmekle birlikte, biz tek başına ağız sağlığı eğitiminin çürük düzeyinde fark yaratabileceğine dair çok az kanıt bulduk.

Floridli diş macunu ile gözetimli diş fırçalamanın dâhil edildiği ağız sağlığını artırma girişimlerinin genellikle çocukların süt dişlerinin çürümesini azaltmada etkili olduğu bulundu. Bir eğitim ortamında verilen ağız sağlığı eğitimi girişimleri ile bir diş kliniğinde profesyonel koruyucu ağız bakımı girişimlerinin kombine edilmesi çocukların kalıcı dişlerinde diş çürüklerini önlemede etkili bulundu.

Çok bileşenli ve çok ortamlı girişimlerin sunulduğu pek çok çalışma bulduk. Bu girişimler değişik yapıda olmakla birlikte (diş macunu sağlama, şekersiz sakız, motivasyonel görüşme, profesyonel ağız bakımı, diş sağlığı meslekleri dışındakilerin eğitimi, florid cila uygulanması ve florid destekleri) bu gruptaki çalışmaların çoğunda araştırmacılar olumlu etki bildirdiler.

Diyet ve şeker tüketiminin azaltılmasına odaklanan girişimler diş çürümelerini azaltmada yer alabilir ancak ek çalışmalar gerekiyor.

Bu derlemedeki girişimler çeşitliydi ve eğitim, toplumsallık, sağlık bakımı ve ev ortamını içeren çocukluk çağı ortamının yelpazesinde yapıldı. Çoğu girişim eğitim ortamlarında yapıldı; bununla birlikte çalışmalar öğrenciler, eğiticiler, bakıcılar, sağlık hizmeti verenlerin katılımının boyutunu ve doğası hakkında geniş oranda bilgi vermiyordu.

İyileşmeler klinik ağız sağlığı sonuçları, örneğin psikososyal ortamı içerenler dâhil, ağız sağlığı bilgisi, davranış ve uygulamalar ve sağlık sistemleri ile bağlantılı olan geniş belirleyicilerin çoklu etkilerini tanınarak sağlanabilir. Daha sıkı ölçümler ve çalışma bulgularının raporlanması mevcut kanıt kalitesini iyileştirecektir.

Kaynak

de Silva AM, Hegde S, Akudo Nwagbara B, Calache H, Gussy MG, Nasser M, Morrice HR, Riggs E, Leong PM, Meyenn LK, Yousefi-Nooraie R. Community-based population-level interventions for promoting child oral health. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD009837. DOI: 10.1002/14651858.CD009837.pub2

Orijinal özet için: Çocuk Ağız Sağlığı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

Son Paylaşımlar
Arşiv