Çocuk Bakımı Servislerinde Sağlıklı Beslenme, Bedensel Aktivite Ve/Veya Obezite Önleme Politikaları,

Çeviri: Dr. Melahat Akdeniz*

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme çocukluk çağının sağlıklı beslenme, bedensel aktivite ve/veya obezitenin önlenmesini teşvik eden çocuk bakım servisleri tarafından politika, uygulama ya da programların tatbikini (ya da doğru uygulanmasını) iyileştirmek için stratejilerin etkilerine bakmayı amaçlamıştır. Aynı zamanda çocuk bakım servisi personelinin bilgi, beceri ya da desteğinin iyileşip iyileşmediği de incelendi. Ayrıca uygulanma desteği sağlamanın maliyeti ya da maliyet etkinliğini, destek stratejilerinin herhangi bir olumsuz etkiyle ilişkili olup olmadığını ve çocuk beslenmesi, bedensel aktivitesi ya da kilo durumuna etkisi olup olmadığını saptamak istedik.

Arka plan

Bir dizi çocuk bakım servisine dayalı girişimin çocuk diyetini iyileştirmede, çocuk bedensel etkinliğini artırmada ve aşırı kilo almayı azaltmada etkili olduğu bulundu. Bu politika ve uygulamaları uygulamada çocuk bakım servisleri için bu tür kanıtlar ve en iyi uygulama rehber önerileri olmasına rağmen pek çok çocuk bakım servisi bunu başaramıyor. Doğru tatbik edilmediğinde, çocuklar bu politika ve uygulamalardan yararlanamaz.

Çalışma özellikleri

Derleme için 10 çalışma belirlendi. Bunların 8’inde tatbik stratejileri rutin uygulamaya karşı kıyaslandı; iki tanesinde de farklı tipte tatbik stratejileri karşılaştırıldı. Çalışmalar sağlıklı beslenme (2 çalışma), bedensel aktivite (2 çalışma) ya da sağlıklı beslenme ve bedensel aktiviteyi (6 çalışma) hedef alan politika ve uygulamaların tatbikini iyileştirmeyi araştırmıştır. Kolektif olarak 10 çalışmada test edilen uygulama stratejileri eğitim materyalleri, eğitim toplantıları, denetim ve geri bildirim, kanaat önderleri, küçük teşvik ya da hibeler, eğitim amaçlı ziyaretler ve akademik ayrıntılandırmayı içeriyor. Test edilen stratejiler bu ortamlarda uygulamayı iyileştirmek için uygulanabileceklerin sadece küçük bir kısmıydı.

Araştırma tarihi Kanıtlar Ağustos 2015’e kadar günceldir.

Ana sonuçlar Bu derlemede tanımlanan stratejilerin hiçbiri hedeflenen politika ya da uygulamaların tümünün uygulanmasını iyileştirmedi. Bununla birlikte, çoğu stratejide en az bir politika ya da uygulama için iyileşme bildirildi. Bulgular politika, uygulama ve programların yürütülmesinin; çocuk bakım servislerinin personelinin bilgi ya da tutumu ya da çocuk diyetinin, bedensel aktivite ya da kilo durumunun iyileştirilmesine dair stratejilerin etkisi için zayıf ve tutarsız kanıt sağlıyor. Bu araştırma alanında tutarlı terminoloji olmaması araştırmamızda bazı ilgili çalışmaların ele geçirilemediği anlamına gelebilir. Bununla birlikte az sayıda çalışma bulunması, çocuk bakım servislerinde bu gibi politikaları ve uygulamaları yerleştirmek için yapılan araştırmaların gelişmenin ancak erken evrelerinde olduğunu gösteriyor.

Kanıt kalitesi

Biz tüm sonuçlar için kanıtı düşük kalite olarak değerlendirdik ve bu nedenle bulgulara çok güvenemiyoruz.

Kaynak

Wolfenden L, Jones J, Williams C, Finch M, Wyse RJ, Kingsland M, Tzelepis F, Wiggers J, Williams AJ, Seward K, Small T, Welch V, Booth D, Yoong S. Strategies to improve the implementation of healthy eating, physical activity and obesity prevention policies, practices or programmes within childcare services. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD011779. DOI: 10.1002/14651858.CD011779.pub2

Orijinal özet için: Sağlıklı Çocuk Bakım Hizmetleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

Etiketler:

Son Paylaşımlar