Ameliyatla Düzeltilemeyen Periferik Arter Hastalığına Bağlı Şiddetli Alt Ekstremite İskemisinde Lomb

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Periferik arter hastalığı (PAH) bacak arterlerinde kan akımını bozan daralmalar yaratır en şiddetli olgularda istirahatte ağrı, ülserler ve gangren görülür. Eğer ısrarcı ağrı ve sepsis gelişirse, damarda kan akışını düzelterek dokulara kan girişi sağlamak için bir müdahale yapılamazsa amputasyon gerekebilir. Bu durumlarda bir müdahale de lomber sempatektomidir, arterlerin daralmasını uyaran sinirler tahrip edilir. Bu genellikle damarın rekonstrüksiyonu mümkün olmadığında ve tedavi yapılmaması amputasyona götürecekse yapılır.

Anahtar sonuçlar

Tamir edilemeyen periferik arter hastalığına bağlı olarak şiddetli bacak iskemisi olan hastalarda yapılan lomber sempatektominin etkisini açık, laparoskopik veya perkütan metotlarla; tedavi yapılmamasına ya da başka bir lomber sempatektomi metoduna kıyasla değerlendiren 2016 Ocak ayına kadar yapılmış randomize kontrollü araştırma bulunamadı. Derleme seçim kriterlerimizde, kronik kritik bacak iskemisi için İkinci Avrupa Konsensus belgesi ve Periferik Arter Hastalığı Tedavisinde Dernekler Arası Konsensus tarafından önerilen objektif testler temel alındı. Literatür araştırmasında belirlenen randomize araştırmalar bu objektif seçim kriterlerinden önce yapıldı ve bu yüzden derlememize alınmaya uygun bulunmadı. Yüksek kalitede çalışmalar yapılması gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Derlemeye alınmaya uygun çalışma olmadığından kanıt kalitesinin değerlendirilmesi mümkün olmadı.

Kaynak

Karanth VKL, Karanth T, Karanth L. Lumbar sympathectomy techniques for critical lower limb ischaemia due to non-reconstructable peripheral arterial disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD011519. DOI: 10.1002/14651858.CD011519.pub2

Orijinal özet için: Lomber Sempatektomi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv