Enfeksiyöz Mononükleoz Tedavisinde Antiviral İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Enfeksiyöz mononükleozlu hastalarda antiviral tedavinin plasebo ya da standart bakıma kıyasla fayda ve yan etkilerini araştırdık.

Arka plan

Enfeksiyöz mononükleoza Epstein Barr virüsü neden olur. Genellikle ciddi olmamakla beraber şiddetli güçsüzlük nedeniyle ciddi ölçüde okul veya iş devamsızlığına neden olur. Nadiren potansiyel olarak yaşamı tehdit edici komplikasyonlar yaratır. Komplikasyonlu hastaların tedavisi hem sağlık bakım maliyetleri hem de üreticilik kaybı anlamında maliyetlidir. Komplikasyonların azaltılması bakımda fayda sağlayacağı için etkili tedavilerin belirlenmesi önemlidir.

Antiviral ilaçlar pahalıdır, yan etkilere neden olabilir ve antivirallere karşı direnç gelişimine neden olabilir. Bu ilaçlar kullanıldığında en iyi sonuçları sağlamak için tedavinin haklı gerekçelere dayanması gerekir. Enfeksiyöz mononükleozlu hastaların tedavisinde antivirallerin etkili olup olmadığı konusunda anlaşma bulunmuyor.

Güncellik

Araştırmamız 2016 Nisanına kadar günceldir.

Çalışma özellikleri

Toplam 333 katılımcı ile yürütülen 7 araştırma belirledik, ikisi Avrupa, beşi ABD’de yürütüldü. Üç araştırma hastanelerde kalan ikisinden biri öğrenci sağlık merkezinde diğeri çocuk kliniğinde yapıldı, iki çalışmada kurum belirsizdi. Üç farklı antiviral ilaç çalışıldı: Asiklovir, valomasiklovir ve valasiklovir. Bunların dozları, plaseboya veya tedavi verilmemesine karşı araştırıldı ve tedavi ve izlem süreleri çalışıldı.

Araştırma fon kaynakları

Bir çalışmada fon kaynağı açıklanmadı, diğer altı çalışmanın biraz endüstri desteği aldığı görüldü. Hiçbirinde çıkar çatışması beyan edilmedi ancak birine ilaç şirketinden araştırmacılar katıldı.

Anahtar sonuçlar

Toparlanma süresi; ilaç yan etkileri; ateş, boğaz yangısı, lenf bezlerinde şişme, dalak ve karaciğerde büyümenin süresi; komplikasyon gelişimi; virüsün boğazdan kaybolma süresi; sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi; okul ve işten kalma süresi ve ekonomik sonuçlar gibi sonuç ölçütlerini araştırdık.

Antiviral verilen katılımcılarda iki sonuç ölçütünde iyileşme bulduk.

Antiviral tedavi alan hastalarda toparlanma için geçen sürede 5 günlük kısalma bulundu ancak bu sonuç çok kesin değildi ve ölçüm şekli net olarak tarif edilmedi.

Diğer çalışmalar hastalık belirtilerinin iyileşmesinin bir ay ya da daha fazla zaman alabileceğini gösterdi ve 6 ay sonrasında on hastadan yaklaşık birinde güçsüzlük olabileceğini gösterdi. Bu iyileşme sınırlı bir klinik önem taşıyabilir.

Ters etkileri araştıran çoğu çalışmada antiviral alan ve almayan hastalar arasında herhangi bir fark bulunmadı.

Antiviral kullanıldığında lenf bezlerinde şişme dokuz güne düştü. Ancak bu sonucu raporlayan çalışmalarda lenf bezi şişmesi farklı şekillerde ölçüldüğünden sonucun doğruluğundan emin olamıyoruz.

Kanıt kalitesi

Tüm sonuçlar için kanıt kalitesine çok düşük olarak değer biçildi, bu da bu hastalıkta antiviral kullanımının gerçek etkisini bilemediğimizi ifade eder. Sağlam kararlar çıkarabilmemiz için daha iyi kalitede araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

De Paor M, O'Brien K, Fahey T, Smith SM. Antiviral agents for infectious mononucleosis (glandular fever). Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD011487. DOI: 10.1002/14651858.CD011487.pub2

Orijinal özet için: Enfeksiyöz Mononükleoz

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv