Epilepsili Hastalarda Yavaş Salınımlıya Karşı Hızlı Salınımlı Karbamazepin

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Epilepsi sıklıkla karbamazepinle tedavi edilen olağan bir beyin hastalığıdır. Tedaviyle nöbetler azalır ancak çoğu hastada yan etkiler görülür. Karbamazepin tabletleri yutulduğunda hızla kana karışır ve kandaki ilaç seviyesi dik bir yükseliş gösterir. Bu piklerle birlikte sersemlik hissi, çift görme, uyuklama, sarsaklık ve koordinasyon bozulması görülür. Etkin maddesini kana yavaş yavaş salan tipte bir karbamazepin tableti kandaki bu pikleri yumuşatır ve muhtemelen daha az yan etkiye neden olur.

Bu derlemede hızı salınımlı ve yavaş salınımlı karbamazepinler arasındaki farkları araştıran çalışmalar araştırıldı.

Katılımcılar

Bu derlemeye epilepsi tanısı konmuş ve karbamazepin tedavisi alan ya da yani başlamış ancak tolere edilemeyen yan etkiler yaşayan hastalar dâhil edildi. Yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmadı.

Çalışmalar

Derlemeye toplam 296 hasta ile yürütülen 10 RK araştırma alındı. Tüm çalışmalarda hızlı ve yavaş salınımlı karbamazepin alan hasta grupları ve bazılarında epileptik olmayanlardan oluşan kontrol grupları da vardı. Kanıtlar 2016 Ağustosuna kadar günceldir.

Sonuçlar

10 çalışmadan sadece birinde iki tip karbamazepin arasında, geçirilen nöbet sayısında fark bulundu; yavaş salınımlı ilaç kullanan hastalar daha az nöbet geçirdiler. Yavaş salınımlı ilaç alan hastalarda yan etki yaşama ihtimali azaldı.

Kanıt kalitesi

Derlenen 10 araştırmadan sadece birinin iyi kalitede olduğu yargısına varıldı, bu nedenle derlememizdeki kanıtların kalitesine düşük değer biçildi. Bu iki tip karbamazepin arasındaki farkları değerlendiren çok çalışma olmadığını vurgulamak gerekiyor, birinden yana bir kesin karar verebilmemiz için daha fazla araştırma yapılmalı.

Kaynak

Powell G, Saunders M, Rigby A, Marson AG. Immediate-release versus controlled-release carbamazepine in the treatment of epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD007124. DOI: 10.1002/14651858.CD007124.pub5

Orijinal özet için: Yavaş ve Hızlı Karbamazepin

Tam metin için: Orijinal Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar