Katarakt Ameliyatı Olan Hastalarda Monofokale Kıyasla Multifokal İntraoküler Lens

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derleme katarakt cerrahisinden sonra monofokale kıyasla multifokal intraoküler lens kullanımını değerlendirmeyi amaçlıyor. Bu soruyu cevaplamak için konuya ilişkin tüm çalışmalar toplandı ve analiz edildi, 20 çalışma seçildi.

Anahtar mesajlar

Katarakt çıkarıldıktan sonra multifokal lens takılan hastalarda ekstradan gözlük kullanma ihtimalinin azaldığını gösterdi. Ancak bu hastalarda gözde parıltı ya da ayla görme gibi problemler monofokal lense kıyasla daha fazlaydı.

Derlemede ne çalışıldı?

İnsanlar yaşlandıkça göz merceği bulutlanır ve görme kaybına neden olur, bu bulutlanmış lanse katarakt denir. Katarakt çıkarılarak yerine bir lens konabilir. Yerleştirilen lens genellikle tek odaklıdır. Bu nedenle ameliyattan sonra hastanın ya yakın görüşü (okuma, dikiş) ya da uzak görüşü (araç kullanma, TV izleme) iyi olur, ikisi birden olmaz. Bu standart lense monofokal lens denir. Bu lens kullanılan hastaların yakın veya uzak görüş için, çoğu zaman yakın için gözlük kullanması gerekir.

Bu soruna yönelik olarak iki ya da daha fazla odaklı yeni lensler geliştirildi. Bunlar multifokal lensler olup tasarımları gözlük kullanma ihtiyacını azaltmaya yöneliktir. Multifokal lens kullananlarda gözde parıltı ya da ayla görme gibi problemler monofokal lense kıyasla daha fazla olabilir. Bir diğer seçenek de her bir göze biri yakına diğeri uzağa odaklı farklı monofokal lensler koymaktır. Buna da monovizyon denir.

Derlemenin ana sonuçları

20 araştırmanın çoğu Avrupa ve Kuzey Amerika’da, üçü Çin’de, birer tanesi de Orta Doğu ve Hindistan’da yapıldı. 18 çalışmada moltifokal lensler monofokal lensle ikisinde multifokal lensler monovizyonla kıyaslandı.

Derlemede her bulgu için kanıtların ne kadar kesin olduğu değerlendirildi. Çalışmalarda kanıtların kesinliğini azaltan yürütüm yolu, küçüklük ve çalışmalar arasında tutarsızlık gibi problemler araştırıldı. Bunun yanı sıra kanıtları daha kesinleştiren çok büyük etki gibi faktörler de göz önüne alındı. Bulguların kesinliği çok düşük, düşük, orta veya yüksek olarak değer biçildi.

Derleme neler gösterdi

* Multifokal lens kullananlarda uzak görüş standart monofokal lens kullananlardan muhtemelen çok farklı değil (orta kesinlikte kanıt). Ancak multifokal lens kullananlarda monofokale kıyasla yakın görüş daha iyi ve gözlük kullanma ihtiyacı daha az olabilir (düşük kesinlikte kanıt).

* Multifokal lens kullananlarda ayla ve gözde parıltı olma ihtimali monofokale göre daha fazla olabilir (düşük kesinlikte kanıt)

* Multifokal lens kullananlarda uzak ve yakın görüş monovizyon göre benzer ancak monovizyonlu hastalarda gözlük gereksinimi daha az. Multifokal lensli hastalarda parıldama ve ayla görme problemleri monovizyona göre daha fazla.

Güncellik

13 Haziran 2016 tarihine kadar yayınlanan araştırmalar tarandı.

Kaynak

de Silva SR, Evans JR, Kirthi V, Ziaei M, Leyland M. Multifocal versus monofocal intraocular lenses after cataract extraction. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD003169. DOI: 10.1002/14651858.CD003169.pub4

Orijinal özet için: Multifokal – Unifokal

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv