Pterijiyum Tedavisinde Greft Ameliyatı

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Pterijiyum tedavisinde hangi ameliyatın daha iyi ve güvenli olduğunu anlamak için kanıtları gözden geçirdik. Hangi ameliyatın yeniden oluşumu önlemede daha iyi olduğunu anlamaya çalıştık.

Arka plan

Pterijiyum, gözün dış tabakasında gözün köşesinden başlayıp göz akı ile iris sınırını geçen kanat şeklinde bir oluşumdur. Nedeninin güneşin ultraviyole ışınlarına maruziyet olduğuna inanılır. Erkekler ve yaşlılarda daha sıktır. Yeterinde büyürse görme güçleşebilir. Hastanın gözünde tahriş, kuruma ya da yabancı cisim hissetmesine de neden olabilir: Kozmetik sorun yaratabilir. Bazı hastalarda gözün ön kısmının tamamen kapatacak kadar büyüyüp görüşü güçleştirebilir.

Tedavisinde cerrahi gerekir. Cerrahi sonrasında da yeniden büyüyebilir. Hekim sadece büyüyen kısmı çıkarıp altında bir nokta bırakırsa %80 hastada yeniden büyüme olur. Yeni bir cerrahi teknikte büyüyen kısım çıkarılıp yerine doku grefti yerleştirilir. Boşluğu doldurmak için greft kullanıldığında pterijiyum, yeri boş bırakıldığında büyüdüğü kadar çok büyüme göstermez.

İki tip greft cerrahisi vardır: Konjunktival otogreft ameliyatı (KOA) ve amniyotik membran nakli (AMN). Bu derlemede bu iki tip ameliyattan sonra pterijiyum nüksleri kıyaslandı.

KOA’da gözün başka bir yanından alınan doku, çıkarılan pterijiyumdan kalan boşluğa yerleştirilir. AMN’de ise aynı maksatla, yeni doğan bir bebeğin plasentasından alınan doku kullanılır. Bu doku, doku bankasından sağlanır.

Çalışma özellikleri

Hangi tip girişimden sonraki 3. ve 6. aylarda daha az oranda hastada nüks olmuşsa o tip cerrahiyi daha iyi olduğunu kabul ettik. Online bilgi tabanlarında yayınlanmış makaleleri araştırdık ve hastaların bu iki ameliyattan birine atandığı çalışmaları bulduk. Sadece atamaların rastgele yapılığı çalışmaları derlemeye aldık. Çalışmalara pterijiyum büyümesi ilk defa olan veya önceki ameliyattan sonra nüks eden katılımcılar alındı. Kanıtlar 2015 Kasımına kadar günceldir.

Önemli sonuçlar

İki girişimi toplam 1947 gözde kıyaslayan 20 araştırma bulduk. Hangi girişimin daha iyi olduğunu belirlemek için bilgileri bir araya getirdik. 6 ay sonunda KOA ameliyatı olanların, AMN yapılanlara göre yarıyla üçte bir arası daha azında pterijiyum geri döndü. Bu, sadece tesadüfle açıklanabilecek bir fark değildir.

Bulduğumuz çalışmalar tüm sorularımıza cevap vermedi. Hala girişimlerin görüş temizliği, görüş kalitesi, yaşam kalitesi ve maliyete etkilerini bilmek ihtiyacındayız. Bu soruları cevaplamak için daha çok araştırma gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Çalışmaların yürütümüyle ilgili sorunlar ve çalışmalar arasında bazı sonuçların benzer olmaması nedeniyle KOA’dan yana olan genel kanıt kalitesi düşükle orta arasında. Gelecekte yayınlanacak çalışmaların bu derlemeden sağlanan kararları etkileyebilir.

Kaynak

Clearfield E, Muthappan V, Wang X, Kuo IC. Conjunctival autograft for pterygium. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD011349. DOI: 10.1002/14651858.CD011349.pub2

Orijinal özet için: Pterijiyum Cerrahisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv