Yaşlılarda İstismarı Önlemek İçin Girişimler


Foto: Ryan Seyeau / Flickr

Çeviri: Dr. Melahat Akdeniz*

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu Yaşlı kişilerde (60 yaş ve üzeri) istismarı önlemek ya da azaltmak için spesifik program ya da stratejilerin yararlı olup olmadığını belirlemeyi amaçladık.

Yaşlıların kendileri ya da etkileşimde bulunduğu kişilere (bakım verenler ya da huzurevi personeli gibi) yönelik bu programların veya stratejilerin etkisini araştıran çalışmalara yer verdik.

Arka plan

Yaşlı istismarı – fiziksel, ruhsal, cinsel istismar, ihmal ve/veya finansal istismar – sık, ancak yetersiz bildiriliyor. Yaşlı istismarı tek bir kez olabilir ya da tekrarlayan eylemler şeklinde olabilir ya da gerekli eylem eksikliği şeklinde olabilir. Yaşlı istismarı güven beklentisi olan ancak yaşlı kişide üzücü olarak yaralanma ya da sıkıntı yaratan ilişki içinde ortaya çıkabilir. İstismar sıklıkla iyi tanınan ya da eş, partner, aile üyesi ya da arkadaş gibi ilişkilerin olduğu birinden kaynaklanır. Kurumlarda ve sağlık bakım ortamlarında hizmet verenler de istismara neden olabilir. Bunun genellikle personel uygun eğitim almamışsa ve denetim yetersizse ya da sorumlulukları üstlenmek için yeterli kaynak yoksa ortaya çıkma olasılığı en fazladır. Bu durum milyonlarca yaşlıyı etkileyen, hem bireylere hem de sağlık sistemine büyük ekonomik yüke neden olan küresel bir sorundur. İstismar sağlık durumunda bozulmaya, yaralanmalara ve hatta erken ölüme yol açabilir.

Araştırma tarihi

Ağustos 2015’e kadar tüm veri tabanları araştırıldı. Temel veri tabanlarının ek araştırmaları 30 Ağustos 2015 ve 16 Mart 2016 arasında yapıldı.

Çalışma özellikleri

Araştırdığımız 19 veri tabanında 7 çalışma bulduk. Tüm çalışmalar birlikte 1924 yaşlı katılımcı ve onlarla etkileşimde olan 740 kişi (bakıcılar ya da huzurevi personeli gibi) içeriyordu. Bu çalışmalar sadece yüksek gelirli ülkelerde olmakla birlikte pek çok farklı ortamlarda (ev, toplum, kurumlar) yer alan program ve stratejileri içeriyordu.

Tanımlanan programlar ve stratejiler klinik uygulama ve toplumsal ortamlardaki artışı saptamak için yöntemler, kurban desteği, yaşlı istismarının farkındalığının artmasını ve bakım verenlerde beceri kazandırmayı amaçlayan eğitim programları gerçekleştirmeyi içeriyordu. Çoğu çalışmada istismarın ortaya çıkması ya da yeniden oluşmasının çok az ölçülmesi ile bilgi ve tutumda değişiklik tanımlandı. Çalışma süreleri 6 aydan 24 ay arasındaydı.

Anahtar sonuçlar

Dâhil edilen çalışmalar hedeflenmiş eğitim girişimlerinin sağlık ve yardımcı sağlık çalışanlarının ve bakıcıların yaşlı istismarı konusundaki bilgisini iyileştirip iyileştirmediğinin şüpheli olduğunu gösterdi. Bilgide herhangi bir iyileşmenin, kişilerin davranışlarında gerçekten herhangi bir şekilde değişikliğe neden olup olmadığı; bunun yaşlılarda daha az istismara yol açıp açmadığı net değildir. Benzer olarak istismarın yaşlı kurbanlarının desteklenmesi ve eğitimi, istismarın daha fazla bildirilmesini sağladı; ancak daha yüksek oranda bildirmenin daha fazla istismar ortaya çıkması ya da oluştuğunda istismarı bildirmeye daha fazla gönüllü olma demek olup olmadığı da net değildi.

Bu çalışmaların hiçbirinde bu yaklaşımların herhangi bir istenmeyen sonuçları olduğu bildirilmedi.

Kanıt kalitesi

Kanıtların çoğu düşük ya da çok düşük kalitedeydi ve yaşlı istismarını azaltmak ya da önlemek için hangi program ve stratejilerin en çok işe yaradığını anlamamızı sınırladı. Çalışmaların çoğunda tasarım net değildi; küçük çalışmalardı ya da bulgulara tam olarak güvenebilmek için bulguları yeterince benzer değildi.

Kaynak

Baker PRA, Francis DP, Hairi NN, Othman S, Choo W. Interventions for preventing abuse in the elderly. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD010321. DOI: 10.1002/14651858.CD010321.pub2

Orijinal özet için: Yaşlıları İstismar

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv