Yeni Doğanlarda Gentamisin Dozları

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Gentamisin yeni doğan bebeklerde bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için çok etkili ve sık kullanılan bir antibiyotiktir.

Derleme sorusu

Yeni doğanlarda günlük gentamisin dozunu tek seferde vermenin gün içinde çok sayıda küçük dozda vermekten daha iyi olup olmadığı araştırıldı.

Çalışma özellikleri

Mevcut en iyi kanıtları sağlamak için 11 bilimsel araştırma analize alındı. Çalışmaların çoğunluğuna 32 hafta gestasyondan sonra doğan bebekler alındı. Ana sonuç ölçütü olarak ilacın kandaki düzeyleri ve böbrek işlevleri alındı. Araştırma 29 Nisan 2016 tarihine kadar günceldir.

Anahtar sonuçlar

Günde tek dozluk tedavi şemasıyla daha güvenli ve potansiyel olarak daha etkili ilaç düzeylerinin devamı sağlandı. Böbrek fonksiyonları ve işitme üzerinde ters olaylar riski iki rejim arasında farklı bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi örneklerin nispeten küçük olması ve çalışmalardan ikisinin bilimsel olarak daha zayıf olması nedeniyle kanıt kalitesi orta olarak değerlendirildi.

Kaynak

Rao SC, Srinivasjois R, Moon K. One dose per day compared to multiple doses per day of gentamicin for treatment of suspected or proven sepsis in neonates. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD005091. DOI: 10.1002/14651858.CD005091.pub4

Orijinal özet için: Gentamisin Dozu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar