Metastaz Yapmamış Kolorektal Kanserde Tedavi Sonrası İzlem Stratejileri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kolorektal kanserler gelişmiş ülkelerde yaklaşık 20 kişiden birini yakalar. Hastaların 2/3 kadarında hastalığa şifa sağlanabilir. Şifa verici tedaviden sonraki olağan izlemde doktor muayenesi ve bazı testler yapılır. Çoğu insan izlemin yaşam kurtardığına inanır ancak hastanın hekimi ne sıklıkta görmesi ve ne zaman hangi testlerin yapılması gerektiği belirsiz.

Konunun önemi

İzlem pahalıdır, vizit zamanında hastalara kaygı verir ve zahmetli olabilir. Testler de masraflıdır ve yan etkileri olabiliyor. Eğer kendini iyi hisseden bir hastada, testlerde kanserin nüks ettiği bulunur ancak tedavi şifa sağlayamazsa nüks kanserin yakalanması kişiye ya da ailesine fayda sağlamaz.

Araştırma soruları

Şifa sağlayıcı tedavi yapılmış kolorektal kanserden sonra izlemin faydalı olup olmadığını araştırdık. Her çeşit izlemi araştırdık: Bazı testler yapılmamasına karşı, daha çok test daha azına karşı, cerrah, genel pratisyen veya hemşire izlemleri kıyaslandı.

Bulgular

Toplam 5403 katılımcıyla yapılan 15 araştırmayı derledik. İzlemin genel sürviyi iyileştirmediği (yüksek kalitede kanıt), kolorektal kansere spesifik sürviyi iyileştirmediği (orta kalitede kanıt) veya nükssüz sürviyi iyileştirmediğini (orta kalitede kanıt) bulduk.

Hastalara izlem yapılırsa yeniden kanser bulunduğunda ameliyat olma ihtimali artıyor (yüksek kalitede kanıt). İzlemle, planlı vizitlerde muhtemelen daha belirtisiz, “sessiz” kanser nüksleri bulunuyor (orta kalitede kanıt). Testlerin zararı olağan bulunmadı ancak sadece iki araştırmada raporlandı (orta kalitede kanıt). Yaşam kalitesi ve maliyetle ilgili çok az veri bulundu.

Sonuç

Elimizdeki bilgiler izlemleri yoğunlaştırmakla az fayda sağlandığını gösteriyor, ancak yaşam kalitesi, zararlar ve masraflar hakkında da az kanıt var. Non-metastatik kolorektal kanserli hastaları izlemenin en iyi yolunu ya da izlemek gerekip gerekmediğini bilmiyoruz. İzlemenin maliyeti hakkında bilgimiz az. Ancak sürmekte olan toplam 4801 katılımcılı 4 araştırma bulduk. Bu çalışmalarda yaşam kalitesi, zararlar ve maliyet de araştırılıyor ve en iyi izlem programının hangisi olduğunu daha iyi anlamamamızı sağlayabilir. Tüketici ihtiyaçları ve izlemin değeriyle ilgili kaygılar daha fazla araştırma yapılmasını gerektiriyor.

Kaynak

Jeffery M, Hickey BE, Hider PN, See AM. Follow-up strategies for patients treated for non-metastatic colorectal cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD002200. DOI: 10.1002/14651858.CD002200.pub3

Orijinal özet için: Kalın Barsak Ve Rektum Kanseri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar