Çalışanları Zararlı Madde Solumaya Karşı Koruyucu Donanım Kullanmaya Teşvik


Taiwan'da SARS mücadelesi. Foto: Esswein EJ, Kiefer M, Wallingford K, Burr G, Lee LJ, Wang JD, Wang SC, Su IJ - Emerging Infect. Dis. (2004)

Cochrane derleme özeti

Birçok işyerinin havasında sağlığa zararlı maddeler bulunabilir. Bunlar arasında bakteriler, vürüsler, çeşitli dumanlar, çeşitli tozlar ve asbest partikül veya zerrecikleri bulunur. Bunlardan hangisinin ve ne kadar solunduğuna bağlı olarak getirdiği sağlık sonuçları çok hafiften başlayarak yaşamı tehdit edici dahi olabilir. Kimisi tahriş hissi vermekle kaırken kanser dâhil kısa ya da uzun dönem hastalıklar ortaya çıkabilir. Birçok işyerinde çalışanları zararlı madde solumaktan korumak için solunum koruyucu donanım (SKD) kullanılır. Çalışanlara SKD’lerin etkin olarak nasıl kullanılacağını öğretmek için çeşitli yollar geliştirildi. Ancak bunların ne kadar işe yaradığı belirsiz olduğundan, müdahalelerin çalışanların bu donanımı daha doğru ve daha çok kullanmaya teşvik edip etmediğini araştırdık

Araştırma özellikleri

20 Ağustos 2016 tarihine kadar yayınlanan çalışmaları aradık. SKD kullanımını teşvik için kullanılan davranışsal müdahalelerin etkinliğini analiz eden 14 araştırma ve sürmekte olan da 1 araştırma bulduk. Araştırmalar toplam 2952 çiftlik, sağlık kuruluşu, üretim yeri, ofis ve kok fırını çalışanı, hemşirelik öğrencisi ve çeşitli meslek çalışanları arasında yürütüldü

Bulgular

Derlenen çalışmalarda çalışanların SDK donanımına daha çok ve doğru kullanmaya teşvik için farklı eğitim ve öğretim müdahaleleri kullanıldı. Öğretim ve eğitim gibi davranışsal müdahalelerin SDK kullanan ya da doğru kullanan işçi sayısını artırmadığına dair çok düşük kalitede kanıt bulduk.

Sonuç

Davranışsal müdahalelerin çalışanları daha çok ya da doğru SKD kullanımına teşvik etmediğine dair düşükle çok düşük arasında kanıtlar olduğu sonucuna vardık. Yeni araştırmalar yayınlandığında bu sonuçlarımızın değişmesi muhtemel. Farklı tipte müdahalelerin etkinliğini araştıran daha iyi kalitede araştırmalar gerekiyor. Bu müdahaleler etkin SKD kullanımını iyileştirmek için gerek kişileri gerekse kurumları hedeflemeli. Bunun yanında başarılı SKD kullanımının önündeki, sağlık riski tecrübesi, SKD tipleri ve işçinin SKD kullanımındaki tutumu gibi engelleri de değerlendirmek gerekiyor.

Kaynak

Luong Thanh B, Laopaiboon M, Koh D, Sakunkoo P, Moe H. Behavioural interventions to promote workers' use of respiratory protective equipment. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD010157. DOI: 10.1002/14651858.CD010157.pub2

Orijinal özet için: Solunum Koruyucu Donanım

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv