Şizofrenide Plaseboya Karşı Risperidon

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Risperidon tabletleri şizofreni ya da şizofreni benzeri hastalıkların belirtilerinin tedavisinde plasebodan daha etkili mi?

Arka plan

Şizofrenili hastalar sıklıkla olmayan sesler duyar, olmayan şeyler görür (hallüsünasyon) ve garip inanışları vardır (delüsyon). Bunlara pozitif belirtiler denir. Bu ruhsal bozukluk yorgunluk, apati, duygusal küntlük ve geri çekilmeye de neden olur, bunlar da negatif belirtilerdir. Bu belirtilerin ana tedavisi antipsikotik ilaçlardır. Antipsikotik ilaçlar tipik (eski) ve atipik (yeni) ilaçlar olarak da sınıflanır. Klorpromazin ve haloperidol gibi tipik antipsikotikler on yıllardır ana akım tedaviyi oluşturdu ve şizofreninin pozitif belirtilerini azaltmada etkili oldu. Ancak negatif belirtiler tedaviye oldukça dirençlidir. Ayrıca ilaç tedavilerinin hastaların tedaviyi bırakmasına ve buna bağlı nükslere yol açan nahoş yan etkileri de vardır. Risperidon gibi yeni atipik antipsikotiklerin pozitif belirtileri azaltıp daha az yan etkiye neden olarak eskilerden daha etkili olduğu düşünülür.

Çalışma özellikleri

2008, 2013 ve 2015 yıllarında yüksek kaliteli randomize araştırmalar için tarama yapıldı. Halen derlememiz toplam 2428 katılımcı ile yürütülen 15 araştırma içeriyor. Bu çalışmalarda ayaktan ve yatan şizofreni ve şizofreni benzeri hastalığı olan hastalar risperidon veya plasebo verilen tedavi gruplarına randomize edildi.

Anahtar sonuçlar

Kısıtlı verilerden sağlanan sonuçlar risperidenun genel şizofreni belirtilerini, azaltmada plasebodan daha etkili olduğunu ve risperidon alan katılımcıların tedaviye uyum sağlamasının daha muhtemel olduğunu gösteriyor. Ancak eski tipik antipsikotikler gibi risperidonun da parkinsonizm gibi ciddi yan etikleri var.

Kanıt kalitesi

Mevcut kanıtlar çok düşük kalitedeydi. Bilgi ve veriler sınırlı, kötü raporlanmış ve muhtemelen risperidon lehine kayırma hatası riski taşıyor. Derlenen çalışmaların yaklaşık yarısı ilaç şirketlerinden fon sağladı. Bu derlemenin sonuçlarına dayanarak sağlam kararlara varmak zor. Araştırmaların daha iyi yürütümü ve raporlanması sonuçlara güvenimizi artırabilir.

Ben Gray, Kıdemli Hakem Araştırmacı, McPin Foundation. http://mcpin.org/

Kaynak

Rattehalli RD, Zhao S, Li B, Jayaram MB, Xia J, Sampson S. Risperidone versus placebo for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD006918. DOI: 10.1002/14651858.CD006918.pub3

Orijinal özet için: Şizofrenide Risperidon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv