Emziren Anneler İçin Süt Sağımı Metotları


Foto: Underpraha / Wikimedia Commons

Çeviri: Dr. Ömer Talip Turhan*

Cohrane derleme özeti

Derleme sorusu

Anne sütünün önemi, tüm bebeklerin doğumdan, 6.aylarına kadar sadece anne sütüyle, ilerleyen dönemde de ek gıdalarla birlikte anne sütüyle beslenmesini önermesini öneren Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) destekleniyor. Bütün bebekler memeden süt alamaz, bu da anne sütünün sağımı ihtiyacını doğuruyor.

Önemi

Anne sütü ile beslenmeyen bebeklerin hem yeni doğanken hem de yaşamlarının ilerleryen yıllarında sağlık problemleri yaşaması daha olasıdır. Anneler, kendi koşullarını kolaylaştırmak veya süt miktarını arttırmak için, sütlerini sağmak isteyebilirler.

Kanıtlar

21 Mart 2016 tarihine kadar kanıtlar için araştırma yaptık. 2293 katılımcının dâhil olduğu 41 çalışma tespit ettik. Bunlardan toplam 1339 katılımcılı 21 tanesi derleme için veri sağladı. Çalışmalar, birçok ülkede yapıldı ve hem evlerindeki sağlıklı bebeklerin hem de yeni doğan bakım ünitelerinde yatan bebeklerin anneleri dâhil edildi. Kanıtlar, herhangi bir sağma metodu için net bir tercihi desteklemiyor. Anneler, rahatlamanın ve destekleyici müdahalelerin tatmin edici olduğunu bildirdiler. Süt kontamisyonu veya meme başı sızısı açısından metotlar arasında fark yoktu.

Anne müzik dinlediğinde, bir gevşeme rutini uygulandığında, memeler ısıtıldığında, memelere masaj yapıldığında, uygun ölçüde bir sutyenle yeterince sık sağım yapılıyorsa ve eğer bebek ememiyorsa süt sağımına doğum sonrası hemen başlandığında sağılan süt miktarı arttı. Sütü elle veya büyük bir elektrik pompa ile sağmak, elle çalışan pompaya göre daha yüksek protein içeriği sağladı. Elle sağılan sütle daha fazla sodyum daha az potasyum sağlandı. Pompalama esnasında göğüs masajı yapılmasıyla yağ/lipid içeriği daha yüksek oldu. Metotlar arasında, sütün enerji içeriği açısından fark bulunmadı.

Çalışmaların hiçbirinde annelere, kendi süt sağma hedeflerine ulaşıp ulaşmadıkları sorulmadı, maliyet analizi yapılmadı. Pompaları değerlendiren 30 çalışmanın 16’sı, üretici firmaların desteğiyle yapıldı.

Annenin yiyecek içeceğe erişim, bebeğin yakınında dinlenecek bir yer ve erişebilecekleri bilgili sağlık çalışanlarının olup olmadığı gibi temel desteklere sahip olup olmadığı, çalışmaların tümünde raporlanmadı

Bunlar ne anlama geliyor?

Mevcut kanıtlar etkili yöntemlerin; bebek ememediğinde süt sağımına hemen başlama, gevşeme, göğüs masajı, göğüsleri ısıtma, elle sağım ve düşük maliyetli pompalar kullanımı olduğunu gösteriyor. Bunlar belli başlı sonuçlar açısından, büyük ve daha maliyetli elektrikli pompalar kadar, belki de daha etkin olabilir. Süt sağmak için en uygun metot muhtemelen doğumdan sonra geçen zamana, süt sağmanın amacına ve anne ile bebeğe bağlıdır. Anne sütünün pompa ile sağımını konu alan yayınlar, pompa kullanımının, emzirme sürecinin rutin bir parçası olduğunu ima edecek şekilde yapılmamalıdır. Daha iyisi saha çalışanları bir anneye pompa kullanımını önermeden önce, bu önerinin haklı gerekçelerinden emin olmalıdır.

Kaynak

Becker GE, Smith HA, Cooney F. Methods of milk expression for lactating women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD006170. DOI: 10.1002/14651858.CD006170.pub5

Orijinal özet için: Süt Sağım Metotları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* Uzman Dr., SBÜ Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv