Epilepside Tek İlaç Tedavisi Olarak Fenobarbitale Karşı Karbamazepin

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Epilepsi beyinde tekrarlayan nöbetlere sebep olan anormal elektrik deşarjlar olan ve olağan rastlanan bir hastalıktır. Bu derlemede iki tip epileptik nöbet üzerine çalışıldı; elektriksel deşarjların beynin bir kısmında başlayıp tümüne yayıldığı genel başlangıçlı nöbetler ve beynin bir kısmında başlayıp burayı etkilediği (bir lobun bir kısmı ya da yarım küre) kısmi başlangıçlı nöbetler.

Epilepsili hastaların %70 kadarında tek bir ilaç genel ya da kısmi başlangıçlı nöbetleri kontrol edebilir. Fenobarbital ve karbamazepin olağan kullanılan anti-epileptik ilaçlardır ancak fenobarbitalin yan etkileri, özellikle çocuklarda neden olduğu davranış değişiklikleri ile ilgili kaygılar nedeniyle ABD ve Avrupa’da karbamazepin daha sık kullanılır. Fenobarbital düşük maliyeti nedeniyle Afrika, Asya ve Güney Amerika’nın gelişen ülkelerinde hala sık kullanılıyor.

Derleme metotları

Bu derlemede nöbet kontrolünde ne kadar etkili oldukları ve yan etkilerinin ne kadar tolere edilebilir olduğu açısından bu iki ilacı kıyaslayan 13 randomize kontrollü araştırmadan sağlanan kanıtlar değerlendirildi. 13 araştırmanın 6’sına katılan 836 hastadan sağlanan veriler kombine edilebildi; kalan 7 araştırmadaki 619 hastanın verileri bu derlemede kullanılamadı.

Anahtar sonuçlar

Derlemenin sonuçları, nöbetlerin tekrarlaması, ilacın yan etkileri veya her ikisi nedeniyle insanların fenobarbital tedavisini karbamazepine kıyasla erken bırakma ihtimalinin daha fazla olduğunu gösterdi.

Sonuçlar ayrıca generalize nöbetli olan hastalarda fenobarbitalle tedaviye başlandıktan sonra nöbetlerin nüks etmesinin karbamazepine kıyasla daha erken olduğunu ancak kısmi başlangıçlı nöbeti olan hastalarda bunun tersi olduğunu gösterdi. Uzun süreli nöbetsiz dönem (nöbetlerde 6 ya da 12 ay remisyon) sağlamada karbamazepinle fenobarbital arasında fark bulamadık.

Kararlar

Karbamazepin ve fenobarbitali kıyaslayan araştırmalardaki tüm hastalara ait verileri kombine edemediğimiz için bu derlemenin sonuçlarının dikkatle yorumlanmasını öneriyoruz. Ayrıca sonuç oluşturmaya kattığımız 6 araştırmanın 4’ünün çalışma tasarımında araştırmaların sonuçlarının ve bu yolla kombinasyon sonuçlarının kalitesini etkileyebilecek en az bir problem bulduk. Derleme kanıtlarının düşük olduğu yargısına vardık ve bu sonuçların epilepsi tedavisinde karbamazepinle fenobarbital arasında bir seçim yapmak için tek başına kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Bu ilaçları ya da başkalarını kıyaslamak için gelecekte yapılacak araştırmaların, sonuçların yüksek kalitede olmasını sağlamak için yüksek kalitede metotlarla tasarlanması önerilir.

Güncellik

2016 Ağustosuna kadar yayınlanan çalışmalar tarandı.

Kaynak

Nolan SJ, Marson AG, Weston J, Tudur Smith C. Carbamazepine versus phenobarbitone monotherapy for epilepsy: an individual participant data review. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD001904. DOI: 10.1002/14651858.CD001904.pub3

Orijinal özet için: Karbamazepin / Fenobarbital

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar