Erişkinde Aşırı Aktif Mesane İçin Non-İnvazif Elektrik Uyarımı

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Aşırı aktif mesaneli (AAM) hastalarda sık ve zorlayıcı idrara çıkma ihtiyacı olur. Bu hastaların çoğunda idrar kaçırma da olur. AAM dünya nüfusunun %17 kadarını etkiler ve yaşlılarda özellikle daha sıktır. Tedavileri arasında pelvis tabanı kas egzersizleri (PTKE), ilaç tedavisi ve elektriksel uyarma yer alır.

No invazif elektrik uyarımda, vaginal veya anal bir prob ya da ayak bileğine tibial sinir yakınlarına sokulan ince bir iğne kullanılarak mesane kasları içinden elektrik akımı geçirilir. Akımın detrusor kasında kasılmaları azaltması (inhibisyon) amaçlanır; bu yöntem kişinin idrara çıkma ihtiyacı hissettiği sefer sayısı azaltır. İnvazif elektriksel uyarmada elektrotlar vücut için yerleştirilir ve cerrahi prosedür gerekir.

Amaç

AAM’de elektriksel uyarımın tedavi verilmemesinden ya da mevcut her hangi bir tedaviden daha iyi olup olmadığı araştırıldı. Ayrıca hangi tip elektriksel uyarımın daha iyi olduğu ve bu tedavinin güvenli olup olmadığını da araştırdık.

Sonuçlar

Elektriksel uyarımı tedavi verilmemesi ya da mevcut herhangi bir tedaviye karşı kıyaslayan 63 araştırma (toplam 4423 katılımcı) belirledik. AAM’nin ana belirtilerini azaltmada elektriksel uyarımın sahte elektriksel uyarma ya da PTKE’den muhtemelen daha iyi olduğu bulundu. Elektriksel uyarma aktif tedavi verilmemesi ya da ilaç tedavisinden daha iyi olabilir ancak mevcut kanıtların güvenilirliği düşük olduğundan bu sonuçlara güvenimiz düşük.

Benzer şekilde, PTKE veya ilaç tedavisine elektriksel uyarım eklemenin de AAM belirtilerini azaltmada bir faydası olup olmadığını söylemek için yeterli kanıt bulunmadı. Bunun yanında hangi tip elektriksel uyarımın daha iyi olduğunu da söyleyemiyoruz.

Elektriksel uyarımın diğer tedavilerden ya da bir tip uyarının diğerlerinden daha güvenli olup olmadığını anlamak için yeterli bilgi bulamadık.

Belirlediğimiz çalışmaların birçoğunda tedavinin AAM belirtilerini iyileştirip iyileştirmediği ya da tedavilerden herhangi birinin neden olduğu yan etkiler raporlanmadı.

Son olarak, kanıtlara bakarak elektriksel uyarmanın tedavi kesildikten sora devam eden herhangi bir faydası olup olmadığını söyleyemiyoruz

Kanıtlar 2015 Aralığına kadar günceldir.

Kaynak

Stewart F, Gameiro LF, El Dib R, Gameiro MO, Kapoor A, Amaro JL. Electrical stimulation with non-implanted electrodes for overactive bladder in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD010098. DOI: 10.1002/14651858.CD010098.pub4

Orijinal özet için: Aşırı Aktif Mesane

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv