Hastaların Kötüleşme Belirtilerini Tanıma Ve Cevap Vermesini Sağlamak İçin Kısa Eğitimle Birlikte Ve


Foto: James Heilman, MD / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

KOAH’lı hastalarda alevlenmelere karşı eylem planlarının etkisine dair kanıtları derledik. Konuya ilişki 7 araştırma bulundu. Bu derlemede toplanan kanıtlar 2015 Kasımına kadar günceldir.

Arka plan

KOAH hava yollarında genellikle sigara içiminin neden olduğu bir hastalıktır. KOAH’lı hastalarda sıklıkla belirtilerde “alevlenme” denen kötüleşmeler olur, bunlar ekstra tedavi ve bazen hastaneye yatış gerektirir. Bir eylem planı KOAH’lı hastaya alevlenme belirtilerini tanımasında yardımcı olması ve ekstra tedaviye daha erken başlaması için verilen sözlü veya yazılı bir rehberdir. Hasta ekstra ilaçlarını evde saklayabilir ya da ya da eczaneden sağlamak üzere bir reçete yazılabilir. Bazen bir sağlık profesyoneli hastaların eylem planını kullanmalarına yardım için düzenli telefon aramaları yapar. Bu derleme KOAH alevlenmelerine karşı bir eylem planı olmasının sağlığı iyileştirip hastane vizitlerini azaltıp azaltmadığını anlamayı amaçlıyor.

Çalışma özellikleri

1550 KOAH’lı hasta ile yürütülen 7 araştırma bulduk. Eylem planının yanı sıra egzersiz programı ya da uzun süreli eğitimler gibi başka tedaviler verilen çalışmaları hariç tuttuk. Üç çalışmadaki katılımcılarda eylem planlarını kullanmalarına yardım için süregiden destekleri mevcuttu. Derlenen çalışmalardaki hastaların ortadan şiddetliye belirtileri olup 6 veya 12 ay izlendiler.

Anahtar sonuçlar

Bir eylem planı verilen hastalarda solunum problemlerine bağlı acil servis vizitleri ve hastanede kalış süreleri bir yıllık sürede azaldı. Eylem planı alan her 19 hasta için bir hastanın alevlenme için hastaneye yatışının önlendiğini hesapladık.

Eylem planı olan hastalar alevlenmeler için daha çok kortikosteroid ve antibiyotik aldılar – bir yılda ortalama bir kürün biraz altında fazladan kortikosteroid ve iki kür fazladan antibiyotik.

Bazı çalışmalar hastalara bir eylem planı vermenin kötüleşen KOAH belirtilerini tanıma ve kendi kendine tedaviye başlama yetilerini iyileştirdiğini gösterdi.

Eylem planı vermek bir yıl içinde herhangi bir nedenden ölüm ihtimalinde fark yaratmadı, ancak bu bulguda biraz değişkenlik var.

İzlem telefon aramalarının tek başına bir eylem planını uygulamaya ek fayda sağladığını söyleyemiyoruz.

Kanıt kalitesi

Bu derlemenin kanıtları genel olarak bağımsız ve güvenilir, sonuçlara çok ya da orta derecede güvenimiz var.

Kararlar

KOAH’lı hastalara kısa bir eğitim parçası da olan kişiselleştirilmiş bir eylem planı verilmesi gerektiğine, böylece hastane yatışlarının daha az ve kısa olması şeklinde fayda sağlayacaklarına; kendi kendine tedavi ihtiyacını ve alevlenmeler için uygun ilaç kullanımını daha iyi anlayacaklarına inanıyoruz.

Kaynak

Howcroft M, Walters E, Wood-Baker R, Walters JAE. Action plans with brief patient education for exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD005074. DOI: 10.1002/14651858.CD005074.pub4

Orijinal özet için: KOAH Eğitimi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv