İskemik Kalp Hastalığı Ve Konjestif Kalp Yetmezliğinde Kök Hücre Tedavisi


Delikli hidrojel matrikse gömülü bir kök hücre. Foto: Sílvia A Ferreira, Cristina Lopo and Eileen Gentleman, KCL, Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

İskemik kalp hastalığı ve kalp yetmezliği tedavisinde kemik iliğinden elde edilen kök hücreler etkili ve güvenli mi?

Arka plan

Kalp hastalığı ve yetmezliğinden yakınan hastaların güncel tedavisi ilaçlarla ve mümkün olduğunda kan damarları balonla açılması ya da baypas yapılması suretiyle kan akımını yeniden sağlayarak (revaskülarizasyon) yapılır. Revaskülarizasyon bu hastalıklarla birlikte görülen ölüm oranlarını düşürdü. Bazı hastalarda kalp hastalığı ve yetmezliği belirtileri revaskülarizsyon sonrasında da devam eder. Yakınlarda kalp hastalığı ve kalp yetmezliği olan, revaskülarizasyon yapılmış ya da yapılmamış olan hastalarda kemik iliği kök hücreleri yeni bir tedavi olarak araştırıldı.

Araştırma tarihi

Elektronik bilgi tabanlarında 2015 Aralığına kadar yayınlanan randomize kontrollü çalışmaları aradık.

Çalışma özellikleri

1900’den fazla katılımcı ile yürütülen 38 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Çalışmaların 14’ü kronik iskemik kalp hastalığı, 17’si de kalp hastalığına sekonder iskemik kalp yetmezliği, 7’si de dirençli ya da inatçı göğüs ağrısı olan katılımcılarla yürütüldü. Hastaların ortalama yaşı 55 – 70 arasında olup erkeklerin oranı 51 ile 100 arasındaydı.

Anahtar sonuçlar

Sonuçlar kemik iliği kaynaklı kök hücrelerle yapılan tedavinin en az 12 ay izlenen katılımcılarda ölümlerde azalma sağlayabildiğini gösterdi.

Tedavi esnasında görülen ters olaylar genellikle nadirdi.

Hücre tedavisi alan katılımcılar kontrole kıyasla daha az kalp krizi ve aritmi geçirdi. Ancak hücre tedavisinin kap yetmezliği nedeniyle yeniden yatış veya kombine ölüm riskini; öldürücü olmayan kalp krizi veya yeniden hastaneye yatış riskini azalttığı görülmedi ve kal işlevi testlerinde standart tedaviden üstün bir iyileşme getirmedi. Bu sonuçlar kronik iskemik kalp hastalığı, kalp yetmezliği ya da ikisi birden olan hastalarda hücre tedavisinin faydalı olabileceğini gösteriyor.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi derlenen çalışma sayısı az ve katılımcılar sağlam kararlar çıkarmak için yeterli sayıda olmadığından düşüktü. 13 çalışma ticari fon aldı, dördü tamamen ticari sponsor desteği aldı ve 12 çalışmada katılımcıların tedaviye körlendiği raporlanmadı. Sonuçların konfirmasyonu için daha çok katılımcılı daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Fisher SA, Doree C, Mathur A, Taggart DP, Martin-Rendon E. Stem cell therapy for chronic ischaemic heart disease and congestive heart failure. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD007888. DOI: 10.1002/14651858.CD007888.pub3

Orijinal özet için: KAH’ta Kök Hücre

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar