Kalp Krizi Geçiren Hastalarda Rutin Oksijen Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kalp krizi geçiren çoğu hastaya rutin olarak oksijen solutulur.

Derleme sorusu

Normal havaya karşın oksijen verilen hastalarda sonuçları kıyaslayan randomize kontrollü araştırmaları (RKA) araştırdık ve uzun zamandır süregelen bu uygulamayı destekleyen kanıtları aradık. İlgimizi öncelikle ölen hasta sayısında fark olup olmadığına yönelttik, ayrıca oksijen vermenin ağrıyı ve diğer ters sonuçları azaltıp azaltmadığını da inceledik.

Anahtar sonuçlar

Şüpheli ya da gösterilmiş kalp krizi geçirip oksijen verilen hastaları, benzer durumda olup hava soluyan hastalarla kıyaslayan 5 RKA bulduk. Kanıtlar 2016 Haziranına kadar günceldir. Bu araştırmalar toplam 1173 katılımcı ile yürütüldü, 32’si öldü. Her iki grupta da ölüm oranları benzer olup oksijenin ne fayda ne de zarar getirmediğini gösterdi ancak araştırmalar bunu kesin olarak bilebilmemize yetecek büyüklükte değildi. Dahası oksijen verilen hastalarda daha fazla kalp kası hasarı olabilir.

Karar

Bu klinik durumda oksijenin iyi ya da zararlı olduğuna dair kanıt olmadığından, bu olağan kullanılan tedavinin kalp krizinde zarardan çok fayda sağladığından emin olmak için büyük bir araştırmayla en kısa zamanda denenmesi önemli.

Kaynak

Cabello JB, Burls A, Emparanza JI, Bayliss SE, Quinn T. Oxygen therapy for acute myocardial infarction. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD007160. DOI: 10.1002/14651858.CD007160.pub4

Orijinal özet için: AMI’da Oksijen Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar