Kistik Fibrozlu Hastalarda Hipertonik Salin İnhalasyon Zamanlaması

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kistik fibrozlu hastalarda nebülizerle hipertonik salin verme zamanlamasının (hava yolu temizleme tekniklerine göre zamanlama veya günün hangi zamanında), balgamın fiziksel özelliklerini etkileyip etkilemediği, öksürüğü uyarıp uyarmadığı, akciğer fonksiyonları gibi klinik sonuçları düzeltip düzeltmediği ve hava yolu temizleme tekniklerinin algılanan etkisini iyileştirip iyileştirmediğine dair kanıtları derledik.

Ark plan

Düzenli hipertonik salin inhalasyonu kistik fibrozlu hastalarda klinik sonuçları iyileştirir. Hipertonik salini havayollarının fiziksel tekniklerle temizlenmesinin öncesinde, esnasında ya da sonrasında ya da sabahları veya akşamları solumanın mı daha iyi olup olmadığı belirsiz. Bu farklı zamanlama rejimlerini kıyaslayan çalışmaları aradık.

Çalışma özellikleri

Derlemeye yaşları 18 – 64 arasında kistik fibrozlu toplam 63 katılımcı ile yürütülen 2 araştırma alındı. Çalışmalarda hipertonik salin solumanın hava yolu temizleme tekniklerine göre zamanlamasının etkisi araştırıldı. Çalışmalarda hava yolu temizleme tekniği uygulamasının öncesinde, esnasında ve sonrasında hipertonik salin inhalasyonundan hemen sonra kaydedilen sonuç ölçütleri raporlandı. Her iki çalışma da kısa süreli olup her bir rejimle iki ya da üç seans tedavi incelendi.

Anahtar sonuçlar

Rejimler arasında akciğer fonksiyonları gibi sonuç ölçütleri bir fark göstermedi. Ancak hastalar hava yolu temizleme tekniği uygulaması öncesi ve esnasında yapılan inhalasyonu, sonradan yapılandan daha etkili ve tatmin edici olarak algıladı. Sabah ve akşam uygulamalarını kıyaslayan çalışma bulunmadı. Hipertonik salinin uzun vadeli etkinliği sadece günde iki defa inhalasyonla belirlenmiş olduğundan; hekimlerin hastalara günde iki inhalasyon önermesi gerekir. Ancak günde sadece tek doz tolere ediliyorsa, daha fazla kanıt sağlanana kadar uygulama zamanı, kolaylık veya tolere edilebilme temel alınarak ayarlanabilir.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi genel olarak çok iyi bulundu. Kaliteyi muhtemelen etkileyebilecek tek sorun hastaların aldıkları tedaviye körlenememesiydi. Ancak çalışmalar kısa süreli olduğu ve önemli sonuçların çoğu algılanan etkinliğe dayandığı için hipertonik salin vermenin zamanlaması daha çok araştırma gerektiriyor.

Kaynak

Elkins M, Dentice R. Timing of hypertonic saline inhalation for cystic fibrosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD008816. DOI: 10.1002/14651858.CD008816.pub3

Orijinal özet için: Kistik Fibrozda Salin Zamanı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv