Korneal Greftli Hastalarda Tekrarlayan Herpes Simpleks Keratitini Önlemede Oral Antiviraller

Cochrane derleme özeti

Derlemenin amacı

Derlememizde korneal greftleme esnasında örneğin asiklovir gibi bir antiviral ilaçla tedavinin herpes simpleks virüsünün (HSV) geri dönüşü ve enfeksiyona yol açması ihtimalini azaltıp azaltmadığını anlamak hedeflendi. Bunun yanı sıra bunun greft başarısızlığı ihtimalini de azaltıp azaltmadığına bakıldı. Bu soruları cevaplamak için tüm araştırmalar toplandı ve analiz edildi, 3 araştırma bulundu.

Anahtar sonuçlar

Kesinliği düşük kanıtlar, HSV enfeksiyonu nedeniyle greft yapılan hastalarda antiviral ilaçlarla tedavinin HSV keratiti ihtimalini azaltabileceğini gösterdi. Tedavi greft başarısızlığı ihtimalini de düşürüyor.

Derlemede ne çalışıldı?

HSV korneayı enfekte ettiğinde enflamasyon ve skarlaşmaya neden olup bu da görme kaybına yol açabilir. Hekimler korneayı bağışçıdan sağlanan korneayla değiştirebilir, buna korneal greftleme denr. Bazen HSV yeniden ortaya çıkıp korneayı yenden enfekte ettiği için korneal greft işe yaramaz. Bu durumdaki bir opsiyon, greft cerrahisi esnasında virüsün geri dönüşünü ve başka keratitleri önlemek için antiviral ilaç vermektir. Bu aynı zamanda greftlerin başarı ihtimalini de artırabilir.

Ana sonuçlar

Bulunan üç çalışma Hollanda, Türkiye ve ABD’de yapıldı.

Çalışmalarda katılımcılara korneal greft ameliyatından sonra 6 ay müddetle antiviral ilaç ya da plasebo verildi (ya da tedavi verilmedi). Üç çalışmada da oral antiviral olarak asiklovir kullanıldı ancak doz 200 – 800 mg/gün arasında değişkendi. Çalışmalardan biri ilaç firmasından destek aldığını bildirdi: İlaç tabletleri ilaç firmasınca sağlandı ve yazarlardan biri ilaç firmasında çalışıyordu. Diğer iki çalışmada ilaç firmalarıyla bir ilişki raporlanmadı.

Ana sonuçlar

* Oral asiklovir herpes keratit ihtimalini azaltır (düşük kesinlikte kanıt). Greft başarısızlığı riskini de düşürür (düşük kesinlikte kanıt).

* Hiç bir çalışmada yaşam kalitesi raporlanmadı.

* Hiç bir çalışmada tedavinin kesilmesi ya da değiştirilmesine neden olan ciddi yan etki raporlanmadı.

* Hiç bir çalışmada iki yıldan uzun izlem yapılmadı.

Güncellik

Yayınlanan araştırmalar için 1 Haziran 2016 tarihine kadar tarama yapıldı.

Kaynak

Bhatt UK, Abdul Karim M, Prydal JI, Maharajan SV, Fares U. Oral antivirals for preventing recurrent herpes simplex keratitis in people with corneal grafts. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD007824. DOI: 10.1002/14651858.CD007824.pub2

Orijinal özet için: HSV’de Antiviraller

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv