Lipid Düşürücü Tedaviye Sadakati Artırmak İçin Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Hangi müdahaleler hastaların lipid düşürücü ilaçları daha düzenli kullanmasında fayda sağlayabilir?

Arka plan

Lipid düşürücü tedavinin kalp krizi ve felç riskini azalttığı gösterildi. Ancak bu ilaçların yazıldığı şekilde alınması istendiği gibi olmaz. Geçmişe insanların bu tedavileri alım oranını iyileştirmek için birkaç yöntem denendi. Önceki Cochrane derlemelerinde herhangi bir metodun net bir faydası gösterilmedi. Derlemeyi herhangi bir yeni metodun denenip denenmediğini görmek için güncelledik.

Araştırma

Derlememizin 2004 ve 2010 versiyonlarında 11 araştırma vardı. Taramayı aynı elektronik bilgi tabanlarında 3 Şubat 2016 tarihinde güncelledik ve klinik araştırma kayıtlarını 27 Temmuz 2016 tarihine kadar taradık.

Çalışma özellikleri

Derlenen çalışmalara ayaktan kliniklerde lipid düşürücü tedavi önerilen 18 yaşına kadar erişkinler alındı. Bu güncellemede toplam 925 171 katılımcı ile yürütülen 35 araştırma bulunuyor.

Anahtar sonuçlar

Derlenen 35 çalışmanın 16’sında “yoğunlaştırılmış hasta bakımı” şeklinde kategorize edilen müdahaleler olağan bakıma karşı kıyaslandı. Bu müdahaleler arasında hastalara ilaçlarını almayı hatırlatmak için elektronik hatırlatıcılar, eczacı yönetiminde müdahaleler ve sağlık bakım profesyonellerinin eğitimi vardı. Standart bakıma kıyasla bu tip müdahaleler hem kısa (6 aya kadar) hem de uzun vadede anlamlı derecede daha iyi sadakat oranları gösterdi. Buna ek olarak müdahale gruplarında hem kısa hem de uzun vadede kolesterol düzeyleri de olağan bakıma göre daha iyi bulundu.

Kanıt kalitesi

Bu derlemede sadece RK araştırmaları göz önüne aldık. Müdahalelerin doğası gereği katılımcıların körlenmesi mümkün olmadı. Ancak diğer kayırma hatalarının analizi çalışmalarda genel olarak kayırma hatası riskinin düşük olduğunu gösterdi. GRADE sistemi kullanarak sonuç ölçütlerinde kanıt kalitesini değerlendirdik ve uzun vadeli sadakat (6 aydan uzun) ve total kolesterolde azalma için yüksek kalitede ve kısa vadeli sadakat (6 aya kadar) ve LDL kolesterol düzeyleri için orta kalitede değer biçtik. 6 aydan kısa dönemde kolesterol düzeyleri için kanıt kalitesini düşük kaliteliye indirdik.

Kaynak

van Driel ML, Morledge MD, Ulep R, Shaffer JP, Davies P, Deichmann R. Interventions to improve adherence to lipid-lowering medication. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD004371. DOI: 10.1002/14651858.CD004371.pub4

Orijinal özet için: Antilipid Tedaviye Sadakat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv