Patolojik Miyopili Hastalarda Koroidal Neovaskülarizasyon Tedavisinde Anti-VEGF


FFA: Shivam Maini / Flickr

Cochrane derleme özeti

Derlemenin amacı

Bu derleme patolojik miyopili hastalarda yeni gelişen kan damarlarının anti-vasküler endoteliyal büyüme faktörüyle (anti-VEGF) tedavisinin görme kaybını önleyip önlemediğini amaçlıyor. Bu soruyu cevaplamak için tüm ilişkin araştırmaları taradık ve 6 çalışma bulduk.

Anahtar mesajlar

Şiddetli miyopisi olup göz ardındaki kan damarlarında çoğalma olan hastalar anti-VEGF ile tedaviden fayda görebilir. Bu tedavi görme kaybını önleyebilir, yan etkiler nadir görülür.

Çalışmalar

Miyopi göz küresinin ön arka yönde uzamasıdır. Şiddetli miyopide bazen retina incelir ve yeni kan damarları gelişir. Bu kan damarları sızıntı yapar ve görme kaybına yol açabilir.

Anti-vasküler endotelyal büyüme faktörleri bu yeni kan damarlarının oluşumunu yavaşlatabilen ilaçlardır. Hekimler şiddetli miyopili ve retinada damar gelişimi belirtileri olan hastaların gözüne anti-VEGF enjekte edebilir, bu enjeksiyonlar görme kaybını önleyebilir.

Derlemenin ana sonuçları

Konuya ilişkin 6 çalışma bulduk. Bu çalışmalar üç kıtada (Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika) çok sayıda klinik merkezde yürütüldü. Üç çalışmada anti-VEGF tedavisi fotodinamik tedaviyle (PDT); birinde laser tedavisiyle; birinde tedavi verilememesiyle ve ikisinde de farklı anti-VEGF’ler birbirine karşı kıyaslandı. Bazı çalışmalarda kıyaslama grubuna anti-VEGF kısa bir süre geçtikten sonra verildi ki bu da sonuçlarda anti-VEGF’nin faydalı etkisinin olduğundan az hesaplamış olabileceği anlamına gelir.

Derlemenin sonuçları aşağıdakileri gösterdi:

• Anti-VEGF tedavisi yapılan şiddetli miyopili hastalar muhtemelen PDT, laser tedavisi yapılan ve tedavi yapılmayan hastalara kıyasla daha iyi bir görüş sağlar (orta-düşük kesinlikte kanıt)

• İki farklı tip anti-VEGF’nin ranibizumab and bevacizumab görüşe etkisi muhtemelen aynı (orta kesinlikte kanıt).

Yan etkiler nadir görülür.

Güncellik

16 Haziran 2016 tarihine kadar yayınlanan çalışmalar tarandı.

Kaynak

Zhu Y, Zhang T, Xu G, Peng L. Anti-vascular endothelial growth factor for choroidal neovascularisation in people with pathological myopia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD011160. DOI: 10.1002/14651858.CD011160.pub2

Orijinal özet için: Patolojik Miyopide Anti-VEGF

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar