Peritonsiller Apse Tedavisinde İnsizyon Ve Drenaja Karşı İğneyle Aspirasyon

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede peritonsiller apsenin ana tedavi seçenekleri olan iğneyle aspirasyon ile insizyon ve drenajın etkinliği kıyaslandı.

Arka plan

Peritonsiller apseler, boğazın arka kısmındaki bademciğe komşu bölgede irin birikimi şeklindeki enfeksiyonlardır. Şiddetli boğaz yangısı, yutma güçlüğü, ateş ve halsizlik ve trismus (ağzın açılamaması). Olağanda tedavi iki yoldan biriyle yapılır. İlki iğneyle aspirasyon ikincisi insizyon ve drenajdır. Birinin diğerinden daha iyi olup olmadığı halen belirsiz.

Çalışma özellikleri

Toplam 674 katılımcı ile yürütülen 11 araştırma derledik. Katılımcı yaşı 8 – 79 arasındaydı. Çalışmaların altısı Pakistan, ikisi ABD, biri Tayvan ve ikisi Güney Afrika’da yürütüldü. Biri dışında tümünde iki müdahale arasında apse nüks oranındaki fark raporlandı.

Dört çalışmada prosedürle birlikteki belirti skorları ve ikisinde normal diyete dönüş süresi raporlandı.

Üç çalışmada müdahaleyle birlikte görülen ters etkiler raporlandı. İki çalışmada da hastalık sürecindeki komplikasyonlar raporlandı.

Kanıtlar 2016 Ağustosuna kadar günceldir.

Anahtar sonuçlar

On çalışmada ana sonuç ölçütümüz olarak apse nüksü raporlandı. Çoğunda “nüks” net olarak tarif edilmedi ve değerlendirme zamanı değişkendi ancak bu çalışmaların sonuçlarını kombine edebildik. Toplanan sonuçlara göre iğne aspirasyonunda nüks oranı isizyon ve drenja kıyasla daha yüksekti. Bu sonuç ölçütü için kanıtların çok düşük kalitede olduğuna dikkat önemli. Bazı çalışmalarda insizyon ve drenaj yapılan hastalarda daha fazla ağrı bildirildi.

Kanıt kalitesi

Derlenen tüm çalışmalarda mevcut veya potansiyel problemler belirledik. Bunların en önemlisi çalışmalarda nüksün, aynı zamanda ve aynı kriterler kullanılarak aynı şekilde değerlendirilmemesiydi. İncelediğimiz tüm sonuç ölçütleri için kanıt kalitesi çok düşüktü.

Kaynak

Chang BA, Thamboo A, Burton MJ, Diamond C, Nunez DA. Needle aspiration versus incision and drainage for the treatment of peritonsillar abscess. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD006287. DOI: 10.1002/14651858.CD006287.pub4

Orijinal özet için: Peritonsiller Apse Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar