Psikoza Bağlı Agresyon Veya Ajitasyonda Droperidol

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Psikoza bağlı agresyon veya ajitasyon olan hastaların bakımında droperidol etkili mi?

Arka plan

Psikozlu hastalarda hallüsinasyon veya delüsyonlar olabilir. Bunlar genellikle rahatsız edici ve korkutucudur ve hastaların çok huzursuz, saldırgan veya ajite olmasına neden olabilir. Droperidol bu durumdaki hastaların sakinleşmesine fayda için olağan kullanılan ilaçlardan biridir. Önceleri bu ilacın kullanımı, etkileri üzerinde sağlam kararlar oluşturmayan küçük klinik araştırmaların sonuçlarına dayanıyordu ve daha büyük çalışmalar gerekiyordu.

Araştırma

2015 yılında Cochrane Şizofreni Grubunun Enformasyon Uzmanı özelleşmiş araştırma kayıtlarında daha önce yapılan araştırmaları güncelledi. 21 kayıt bulundu ve gözden geçirildi.

Çalışmaların tanımı

Halen derlemeye 6 randomize kontrollü araştırma dâhil edildi. Tümünde de psikoz nedeniyle agresif ya da ajite olan hastalar droperidola karşın plasebo, haloperidol, olanzapin veya midazolam verilen gruplara randomize edildi. Çalışmaların büyüklükleri 40 – 221 katılımcı arasındaydı. Tümü de hastanelerde yapıldı. 6 çalışmanın dördü 2 saatten kısa sürdürüldü.

Ana sonuçlar

Droperidol ajite katılımcıları alımdan 30 dakika sonra sakinleştirmede plasebodan daha etkili bulundu. Droperidol; haloperidol ile kıyaslandığında da benzer sonuçlar alındı ancak bu etki daha belirsizdi, midazolam ya da olanzapinle kıyaslamada fark görülmedi.

Droperidol çalışmalardaki diğer ilaçlardan daha fazla yan etkiye neden olmadı.

Çalışmalarda maliyet araştırılmadı.

Yazarların kararı

Sadece 6 çalışma derleyebilmemize rağmen droperidolun etkili olduğu ve psikoza bağlı olarak çok huzursuz ve saldırgan olan insanların kontrolünde kullanılabileceğini gösteren yüksek kalitede kanıt sağlandı.

Kaynak

Khokhar MA, Rathbone J. Droperidol for psychosis-induced aggression or agitation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD002830. DOI: 10.1002/14651858.CD002830.pub3

Orijinal özet için: Agresyonda Droperidol

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv