Servikal Olgunlaşma Ve Doğum İndüksiyonunda Nitrik Oksit Donörleri


Resim: Medical Art Service, I. Christensen / Wellcome Images

Çeviri: Dr. Ömer Talip Turhan*

Cochrane derleme özeti

Derleme Sorusu

Annenin veya bebeğin güvenliği ile ilgili endişeler sebebiyle, 3 trimesterde doğumu yapay yollarla başlatmak gerekebilir. Servikal olgunlaşma ve doğum indüksiyonu için kullanılan ajanların çoğu aynı zamanda uterin kontraksiyona sebep olur ve bu da annenin hastane koşullarında yakın takibini gerektirir.

Önemi

İsosorbid mononitrat, isosorbid dinitrat, nitrogliserin ve sodyum nitroprusit gibi nitrik asit donörlerinin(NO) uterin kontraksiyona sebep olmadan servikal olgunlaşmayı sağlayabildiği ve bu yüzden hastaneye yatış gerekmeden kullanılabileceği düşünüldü. Nitrik asit donörlerinin bu amaçla kullanımını destekleyen veriler artıyor.

Kanıtlar

15 Ağustos 2016’ya kadar kanıtları taradık ve 13 yeni çalışma ekledik. Böylece güncellenen derlemede toplam 4777 kadın ile yürütülen 23 çalışma bulunuyor. NO donörü verilmesinden sonra bakılacak 5 ana sonuç ölçütü olarak, 24 saat içinde vajinal doğumun olmaması; uterusta fetal kalp atım hızında değişiklikle birlikte aşırı uyarılma; sezaryen; ciddi perinatal morbidite veya perinatal ölüm; ciddi maternal morbidite veya ölüm seçildi. 5 primer sonuç ölçütü için kanıtlar genel olarak düşük kalitede bulundu.

Analiz edilen ölçütlerin hiç birinde fark kanıtı bulunmadı. 4 çalışmada, NO donörlerinin servikal olgunlaşma sağlamada etkisinin plaseboya göre üstün olduğunu gösteren bazı kanıtlar bulundu. NO donörleri kullanan kadınların baş ağrısı, bulantı, kusma gibi yan etkileri yaşaması daha olası olduğu görüldü.

Bunlar ne anlama geliyor?

NO donörlerinin doğum sürecinin ve doğum sonuçlarının çoğuna etkisi yok veya çok az. Buna karşılık NO donörlerinin muhtemelen uygulandıktan 12-24 saat sonra serviksi doğum için daha uygun hale getirdiğine dair bazı kanıtlar var. NO donörlerinin doğum indüksiyonu ve sezaryen oranlarına asıl etkisini değerlendirmek için daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

Ghosh A, Lattey KR, Kelly AJ. Nitric oxide donors for cervical ripening and induction of labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD006901. DOI: 10.1002/14651858.CD006901.pub3

Orijinal özet için: Serviks İçin NO

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* Uzman Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Son Paylaşımlar