Sezaryen İçin Spinal Anestezide Yoğun Bupivakain, Normal Bupivakaine Göre Daha Etkili Ve Güvenli Bir

Çeviri: Dr. Ömer Talip Turhan*

Cochrane derleme özeti

Arka Plan

Lokal anestezik bir ilaç olan bupivakain, sezaryen sırasında alt bel bölgesinden enjeksiyon yoluyla uygulanır. Ancak hiperbarik (spinal sıvıdan daha yoğun) bupivakainin ağrıyı kesme konusunda izobarik (spinal sıvı ile eşit yoğunlukta) bupivakaine kıyasla, daha mı az yoksa daha mı fazla etkin olduğu bilinmiyor. Bu derlemede sezaryen doğum sırasında spinal anestezi uygulandığında, yoğun bupivakainin, normal bupivakaine göre etkinlik ve güvenliğini kıyaslayan, ulaşılabilen en iyi kanıtlar özetlendi.

Çalışma Özellikleri

Kanıtlar, Mart 2016’ya kadar günceldir. Bahsettiğimiz iki tip bupivakaini kıyaslayan, 614 kadını içeren toplam 10 çalışma bulduk. Bu çalışmalarda, adı geçen ilaçların şu etkileri değerlendirildi: genel anesteziye dönme gereken kadın sayısı, düşük kan basıncı ve/veya ağrıyı azaltmak için ek ilaç verilmesi, bulantı ve kusma, baş ağrısı ve uyuşukluk. Çalışmaların hepsinin uygun şekilde yapıldığını tespit ettik. Bu çalışmaların hiç biri fon kaynaklarını raporlamadı. 2 ayrı çalışmanın yazarlarından da, cevap bekliyoruz. Bir sonraki güncellemede, bu çalışmaları da derlemeye katacağız.

Anahtar Bulgular

Yoğun bupivakinin, normal bupivakaine göre genel anesteziye dönme ve ek ağrı kesici ihtiyacını azaltmada daha etkin olduğunu gösteren yetersiz kanıt var. Yoğun bupivakain uygulamasında, ağrı kesici etki daha hızlı ortaya çıktı.

Sonuç

Yoğun bupivakainin ağrı kesici etkisinin daha hızlı ortaya çıktığı sonucuna vardık. Diğer sonuçlar açısından bupivakainin etkinliğinden emin olmak için daha fazla çalışma gerekiyor.

Kaynak

Sng B, Siddiqui F, Leong W, Assam PN, Chan ESY, Tan KH, Sia AT. Hyperbaric versus isobaric bupivacaine for spinal anaesthesia for caesarean section. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD005143. DOI: 10.1002/14651858.CD005143.pub3

Orijinal özet için: Yoğun / Normal Bupivakain

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* Uzman Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv