Tansiyon Düşürmede Reserpin


Foto: Vinayaraj / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Reserpin, Rauwolfia serpentina bitkisinin kök ekstresi olup geçmişte kan basıncını düşürmek için birinci seçenek tedavi olarak kullanıldı. Günümüzde ikinci seçenek olarak daha nadir kullanılıyor. Bu derleme primer hipertansiyonda reserpinin kan basıncını düşürmede birinci seçenek tedavi olarak etkinliği değerlendirmeyi amaçlıyor. Randomize kontrollü araştırmalardaki en iyi kanıtları bulmak ve özetlemek hedeflendi.

Genel olarak “kayırma hatası riski” grafiklerinde gösterildiği şekilde kabul edilebilir randomizasyon ve körleme ile yürütülen çalışmaların kalitesini makul olarak değerlendirdik. Çalışmalarda metotlar ve sonuçlar ayrıntı olarak tarif edilmediğinde bunu seçici raporlamadan kaynaklanan raporlamada kayırma hatası potansiyeli ve yerleşimin gizlenmemesi gibi başka kayırma hataları nedeniyle bir zayıflık olarak gördük. Sadece iyi kalitede kanıtları derlediğimizden emin olmak için bir çalışmayı; çalışma boyunca ne katılımcı ne de hekimin ya da değerlendirmecilerin kimin hangi ilacı aldığından haberli olmamasının yerleşim gizlemesi ve körleme yoluyla sağlandığını garantilemek için tüm gayretlerin gösterildiğine dair net kanıtlar varsa yüksek (kalitede) olarak değerlendirdik.

Bu sistematik meta analizde birinci seçenek ilaç olarak reserpinin kan basıncını düşürmede etkili olduğu kararına varıldı. Bu etkinin derecesi hafifle orta arasıydı. Derlenen çalışmaların dördünde çok çeşitli dozlar araştırılmadığından kan basıncında dozla ilişkili bir cevap çıkarmak için yeterli veri sağlanamadı.

Reserpin tedavisinin ters etkilerini değerlendirmek için veriler yetersizdi.

Bu güncellemede yeni çalışma bulunamadı; bu suretle sonuçlar değişmeden kalıyor ve 2016 Ekimine kadar en güncel kanıtları temsil ediyor.

Kaynak

Shamon SD, Perez MI. Blood pressure-lowering efficacy of reserpine for primary hypertension. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD007655. DOI: 10.1002/14651858.CD007655.pub3

Orijinal özet için: Tansiyonda Reserpin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar