Venöz Bacak Ülserlerini İyileştirmek İçin Proteaz Düzenleyici Matriks Tedavisi


Foto: Rfc1394 / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Venöz bacak ülserlerinde proteaz düzeylerini düşürmek için tasarlanmış tedavilerin etkileri hakkında kanıtları derledik. Proteaz vücutta üretilen kimyasal bir enzimdir. Yaralarda yüksek düzeyde bulunduğunda iyileşmeyi yavaşlattığı düşünülür. Yaralardan proteazı gideren tedavilerin venöz ülserlerin daha hızlı iyileşmesinde faydalı olup olmadığı ve bu tedavilerin herhangi bir zararı olup olmadığını anlamaya çalıştık.

Arka plan

Venöz bacak ülserleri alt bacaktaki iyileşmesi haftalar, aylar hatta yıllar alabilen açık cilt yaralarıdır. Ağrılı olabilir, enfekte olabilir, hareket yetisini ve yaşam kalitesini etkileyebilir. 2012 yılında Birleşik Krallıkta açık bacak yarası olan bir kişinin tedavisi yılda 1700 GBP’ye (£) mal oldu.

Venöz bacak ülserlerinin olağan tedavisi basınç tedavisidir (örneğin basınçlı bandajlar) ancak bu da herkeste işe yaramaz; hastaların yaklaşık 1/3’ünde 6 ay sonra hala iyileşmemiş yara bulunur. Bu yüzden başka tedavileri denemek gerekiyor ve basınç tedavisinin yanı sıra çeşitli pansumanlar kullanılageldi. Bunlardan biri “proteaz değiştirici matriks” (PDM) tipinde pansumanlardır. Araştırmalar yarada proteaz yüksek oranda bulunursa yaraların yavaş iyileştiğini gösteriyor. PDM pansumanları yara sıvılarından bu proteazları gidermek için tasarlanmış olup iyileşmeye faydalı olmaları beklenir.

Bu derlemede PDM pansumanlarının bacak ülserlerini başka tip pansumanlara göre daha hızlı iyileştirdiğine dair kanıt olup olmadığını araştırdık.

Çalışma özellikleri

2016 Eylülünde bacak ülserlerinde PDM tedavilerini başkalarına karşı kıyaslayan güvenilir tasarımlı mümkün olduğu kadar çalışma aradık. Toplam 784 hasta üzerinde yürütülen 12 çalışma bulduk ve tümü de pansumanlarla yapılan 10 çalışmadan kullanılabilir sonuçlar sağladık. Tüm çalışmalarda katılımcılara pansumanlarla birlikte basınç tedavisi uygulandı. Araştırmalardaki katılımcıların çoğunda iyileşmeyen ya da uzun zamandır süren yaralar vardı.

Anahtar sonuçlar

Dört araştırmanın venöz yara iyileşmesinde PDM pansumanlarının başka pansumanlara kıyasla faydalı olup olmadığına dair bulguları belirsizdi.

Beş araştırmada yaradaki yan etkiler raporlandı ve PDM pansumanlarının ve başka pansumanların yan etki oranlarında fark olup olmadığına dair sonuçlar belirsizdi.

Ayrıca PMM pansumanlarının, kullanılan salin miktarının ve pansuman değişim sürelerinin azalmasına ve toplam maliyetlere bir etkisi olup olmadığı da belirsizdi.

Kanıtların kesinliği

Genel olarak kanıtların kesinliğinin düşük olduğu yargısına varıldı; çoğu çalışmanın daha iyi yürütülebilir ve küçük olduğunu gördük; bu nedenle sonuçların ne kadar anlamlı olduğundan emin olmamız zor. Gelecekte, PMM pansumanlarının venöz ülserleri diğerlerine kıyasla daha hızlı iyileştirdiğini görebilmek için daha iyi kalitede daha çok araştırma yapılması gerekiyor.

Bu basit dilli özet 2016 Eylülüne kadar günceldir.

Kaynak

Westby MJ, Norman G, Dumville JC, Stubbs N, Cullum N. Protease-modulating matrix treatments for healing venous leg ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD011918. DOI: 10.1002/14651858.CD011918.pub2

Orijinal özet için: Venöz Ülserde PMM

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv