Çoğul Gebelerde Fetus Sayısını Azaltmak


Foto: Entropy1963 / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Çoğul gebelerde fetus sayısını azaltmanın etkisi konusunda randomize kontrollü araştırmalardan sağlanan kullanılabilir kanıt bulunmuyor. Non-randomize çalışmalardan sağlanan kanıtlar potansiyel kayırma hatası taşıyor.

Kadınlar çok sayıda bebeğe gebe kaldıklarında zor kararlarla yüz yüze kalabilirler. Bu gebeliklerde komplikasyon riski artmıştır. Kalanların sağlığını iyileştirme ümidiyle annenin taşıdığı bebek sayısının azaltılması mümkündür. Ebeveyne bu güç seçimi yapmada yardımı olacak iyi kalitede araştırma çalışmaları bulunmuyor.

Yazarların kararı

Çoğul gebe kadınlarda fetus azaltma prosedürlerinin risk ve yararlarını aydınlatacak randomize kontrollü araştırma bilgisi bulamadık. Randomize kontrollü araştırmalar fetus azaltma prosedürlerinin fayda ve riskleri hakkında en güvenilir kanıtları sağlayabilecek olmakla beraber, gebe için seçici terminasyonla fetus sayısının azaltılması, özellikle kısırlık öyküsü olan çiftler söz konusu olduğunda kabul edilebilir olmayabilir. Bu seçeneğin kabul edilebilirliği ve randomizasyona istekli olma çiftlerin sosyal arka planına ve inançlarına bağlıdır ve sonuçta böylesi bir araştırmaya katılımcı sağlamak istisnai derecede güç olabilir.

Kaynak

Dodd JM, Dowswell T, Crowther CA. Reduction of the number of fetuses for women with a multiple pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD003932. DOI: 10.1002/14651858.CD003932.pub3

Orijinal özet için: Fetus Azaltma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv