Çok Düşük Doğum Tartılı Bebeklerde Kronik Akciğer Hastalığını Önlemek İçin Erken İnhaler Steroid Ted

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

1500 grama kadar düşük doğum tartılı erken doğan bebeklere, doğumun ilk iki haftası içinde verilen inhaler steroidler tedavisi kronik akciğer hastalığını, postmenopozal 36 haftadaki oksijen takviyesi ihtiyacına yansıyacak şekilde önler mi?

Arka plan

Solunum desteği gereken erken doğan bebeklerde sıklıkla kronik akciğer hastalığı gelişir. Bunun nedeninin kısmen akciğerlerdeki enflamasyon olduğu düşünülür. Ağızdan ya da venöz yoldan verilen kortikosteroidler bu iltihabı geriletir. Ancak kortikosteroid kullanımıyla birlikte; serebral palsi ve gelişim geriliği dâhil ciddi yan etkiler görülür. Steroidlerin akciğere doğrudan gidecek şekilde solunum yolu ile verilmesi ters etkileri azaltabilir. Bu derlemede solunum desteği alan ve solunum yoluyla steroid ya da plasebo verilen bebekler kıyaslandı. Erken verilen steroidlerin kronik akciğer hastalığını azalttığına dair kanıt bulunmuyor.

Çalışma özellikleri

5 Ocak 2016 tarihinde literatür taramasını güncelleyerek derlememize toplam 1644 bebek ile yürütülen 10 RK araştırma dahil ettik.

Çalışma fon kaynakları

Derlenen çalışmalara endüstriden sağlanan herhangi bir destek hakkında bilgimiz bulunmuyor.

Anahtar sonuçlar

Derlemenin bu güncellemesinde 36 haftalık postmenstruel yaştaki kronik akciğer hastalığı oranında anlamlı bir azalma bulunmadı. Randomize edilen tüm bebeklerde ve hayatta kalanlarda kombine sonuç ölçütü olarak 36 haftalık postmenstruel yaşta ölüm yaya kronik akciğer hastalığında anlamlı bir azalma görüldü. Sonuçlar anlamlı olmakla beraber güven aralığının üst sınırı sonsuzdaydı (yani bir bebeğin ölümünü ya da kronik akciğer hastalığını önlemek için tüm bebekleri inhale steroidle tedavi etmek gerekiyor). Bu, klinik pratikte kabul edilemez. Bir büyük çalışmada steroid grubunda kontrole kıyasla yeniden entübasyon oranının daha düşük olduğu görüldü. Gruplar arasında kısa ve uzun vadeli komplikasyonlarda anlamlı fark bulunmadı. Bir büyük çalışmanın uzun süreli izlem sonuçları bekleniyor.

Kanıt kalitesi

Çalışmaların kalitesi genel olarak iyiydi.

Kaynak

Shah VS, Ohlsson A, Halliday HL, Dunn M. Early administration of inhaled corticosteroids for preventing chronic lung disease in very low birth weight preterm neonates. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD001969. DOI: 10.1002/14651858.CD001969.pub4

Orijinal özet için: Erken Yenidoğana Steroid İnhalasyonu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar