2-5 Yaş Arası Çocuklarda Pnömoniden Korunma İçin Çinko Takviyesi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

2-5 yaş arası çocuklarda pnömoniden korunmada çinko takviyesinin etkisi değerlendirildi.

Arka plan

Çinko çocuğun büyüme ve gelişmesinde vazgeçilmez bir elementtir. Çinkonun çok azalmasıyla birlikte enfeksiyon özellikle ishal ve pnömoni riski artar. Çocuklar, diyetteki çinkonun emilim yetisi daha az olduğundan çinko eksikliğine daha yatkındır; özellikle düşük gelirli ülkelerdeki çocuklar doğum öncesinde annelerinden yeterli çinko alamamış olabilir. Çocuklarda çinko takviyelerinin pnömoniyi önlediği bildirildi.

Araştırma tarihi

Literatürü 2016 Ekimine kadar taradık. Bu derleme 2010 yılında yayınlanan ilkinin güncellemesidir. Bu güncellemeye alınacak yeni araştırma bulamadık.

Çalışma özellikleri

Pnömoniyi önlemede çinko takviyelerini araştıran 6 çalışmayı derledik. Çalışmalar Bengaldeş, Hindistan, Peru ve Güney Afrika’da yürütüldü ve 2 yaş – 59 ay arası toplam 5193 çocuk dâhil edildi. Çocuklara çinko ya da benzer görünümde plasebo verildi. İki çalışmada çocuklara A vitamini de verildi.

Fon kaynakları

Derlenen çalışmaları tümü de fon aldı. Bunlardan üçünde fon sağlayan kurumların çalışmanın tasarımı ve sonuçlarında rolü olmadığı açıkça belirtildi.

Anahtar sonuçlar

Çinko takviyesi ile birlikte 2 yaş – 59 ay arası çocuklar içinde pnömoni insidens ve prevalansında azalma bulundu. Bir alt grup analizinde daha kesin bir tanı konanlarda (röntgen) pnömoni insdensindeki azalma daha da fazla bulundu.

Kanıt kalitesi

Genel olarak kanıt kalitesine GRADE değerlendirmesinde düşük olarak değer biçildi.

Kaynak

Lassi ZS, Moin A, Bhutta ZA. Zinc supplementation for the prevention of pneumonia in children aged 2 months to 59 months. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD005978. DOI: 10.1002/14651858.CD005978.pub3

Orijinal özet için: Çinko Takviyesi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv