Aşılanma Öncesinde Yapılan Egzersiz Grip Olan Veya Komplikasyon Gelişen Hasta Sayısını Azaltır mı?

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Aşılanma öncesinde yapılan egzersizin grip olan hasta sayısını ve komplikasyonları azaltıp azaltmadığını araştırdık.

Arka plan

Egzersiz bağışıklık cevabını azaltabilir. Grip dünyada her yıl tahminen 3 – 5 milyon insanı etkileyen bir virüs enfeksiyonudur. İnsanları bu hastalığa karlşı korumak için immün sistemi etkileyen grip aşısının mevsimsel uygulaması birçok ülkede olağan olarak yapılır.

Araştırma tarihi

Literatür 2015 Kasımına kadar tarandı.

Çalışma özellikleri

18 - 80 yaş arası toplam 599 kişide grip aşısından önce egzersizi değerlendiren 6 çalışmayı derledik. Yapılan egzersizler 20 – 25 dakikalık bir seans yürüme, koşu bandında yürüme (dayanıklılık) biseps egzersizi ve kol kaldırma aktiviteleriydi. 5 çalışmada katılımcılar aşılanma günü bir seans egzersiz yaptı; birinde aşılanma öncesi sekiz hafta egzersiz yapıldı. Üç çalışmada egzersiz gözlendi. Egzersiz yapmayan kontrol grupları istirahat periyodundan sonra gözlendi.

Fon kaynakları

Üç çalışma fon kaynaklarını bildirmedi; biri aşı bağışlayan ilaç şirketinden, biri meslek derneğinden, diğeri devlet kuruluşlarından destek aldı.

Anahtar sonuçlar

Grip aşısından önce egzersiz yapan ve yapmayan insanlar arasında gribe yakalanan veya komplikasyon gelişen katılımcı sayılarında fark bulmadık. Sadece bir çalışmada egzersiz ve aşılama sonrasında kaç kişide grip geliştiği raporlandı. Çalışmalarda griple ilişkili komplikasyonlar raporlanmadı; sadece birinde ters olaylar raporlandı. Grip nedeniyle kaybedilen çalışma günü sayısı bildirilmedi. Aşılama öncesi egzersiz yapan ve yapmayan gruplar arasında fayda açısından fark bildirilmedi.

Çalışmalarda katılımcı sayısının küçüklüğü, tasarım kısıtlamaları ve kullanılan değişik egzersiz tipleri, aşılanma öncesi yapılan egzersizin herhangi bir faydasına dair sağlam karar çıkaramadığımız anlamına geliyor. Grip aşısından önce egzersiz yapmanın fayda ya da zararı yok görünüyor.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi çok düşük ya da düşüktü. Bulguların değerlendirilmesi ve analizine imkan verecek sayıda katılımcısı olan ve daha sağlam tasarımlı çalışmalar aşılanma öncesinde egzersizin grip olan insan sayısını veya komplikasyonları azaltıp azaltmadığını belirlemede fayda sağlayabilir.

Yazarların kararı

Grip aşılamasından önce egzersiz yapmanın ne faydalı ne de zararlı olduğunu bulduk. Derlenen çalışmalarda az sayıda hasta olması, çok değişik egzersiz tipleri kullanılması ve katılımcı merkezli sonuç ölçütleri yerine kan testlerine odaklanılması bulgularımızı kuvvetle etkiledi.

Kaynak

Grande A, Reid H, Thomas EE, Nunan D, Foster C. Exercise prior to influenza vaccination for limiting influenza incidence and its related complications in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD011857. DOI: 10.1002/14651858.CD011857.pub2

Orijinal özet için: Aşı Öncesi Egzersiz

Tam Metin İçin: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv