Bacak Arter Ameliyatında Dren


Foto: Christian Kazur / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Drenler yaralardan kan, irin ve diğer sıvıları uzaklaştırmak için kullanılan hortumlardır. Bacak arter ameliyatından sonra dren konduğunda, drensiz bırakmaya kıyasla daha az komplikasyon olup olmadığına dair kanıtları gözden geçirdik.

Arka plan

Bacak arterlerinde şiddetli tıkanma olan hastalarda bunun açılması gerekir. Bu açılma ameliyatla sağlanabilir, kullanılan birkaç tip ameliyat var. Baypas ameliyatında bir ven parçası ya da sentetik hortum kullanılarak kan akımına engelin etrafından geçiş yolu sağlanır. Endarterektomide cerrah tıkanmaya neden olan yağlı birikimleri uzaklaştırarak kan akımını yeniden sağlar. Bazen ameliyatlardan sonra yara içine bir dren yerleştirir. Bunların ameliyattan sonra enfeksiyonları azaltma, yarada kan ve başka sıvıların birikmesini önleme ve başka komplikasyonlardan kaçınmada faydası olacağı düşünülür. Bu faydalar ispatlanmış değildir ve kimse drenlerin gerçekten fayda sağlayıp sağlamadığını bilmiyor. Drenlerin yara içinde enfeksiyona yol açarak, kanamaya neden olarak ve hastanın yatış süresini uzatarak zarara neden olması mümkündür. Cerrahların her yarada sürekli dren kullanması gerekip gerekmediği ya da dren gerektiğini düşündüğünde mi kullanması gerektiği bilinmiyor.

Çalışma özellikleri

2016 Haziranında bacak cerrahisinden sonra dren kullanımı ile ilgili randomize kontrollü araştırmaları taradık. Toplam 222 hastadaki 333 yara ile ilgili derlemeye uygun 3 araştırma bulduk. Araştırmalara hem erkek hem de kadın hastalar alındı, tümü de uyluk bölgesinde, kan akımını iyileştirmek için yapılan baypas ya da endarterektomi ameliyat yaralarıydı.

Önemli sonuçlar

Üç araştırma az sayıda katılımcı ile yürütüldü ve net olarak tarif edilmedi. Üçünün de tasarım ve uygulama yollarında ciddi zaaflar vardı. Çalışmaların tek tek sonuçları tasarım zaafı nedeniyle güvenilir bilgi sağlamıyor. Kullanılabilir bilgi bulamadığımız için drenlerin faydalı ya da zararlı olduğu belirsiz. Çalışmalarda drenlerin hastanın hastanede geçirdiği gün sayısını artırdığı ya da azalttığına dair bilgi verilmedi; hastanın yaşam kalitesini nasıl etkilediği bildirilmedi.

Kanıt kalitesi

Bacak cerrahisi sonrasında drenleri etkisine dair kanıtların kalitesini çok düşük bulduk ve drenlerin hastaya fayda ya da zarar getirdiğini söyleyemiyoruz. Hastalar ve sağlık hizmeti sunucuları bunun önemli bir konu olduğunu düşünüyorsa daha kaliteli çalışmalar gerekiyor.

Bu basit dilli özet 8 Haziran 2016 tarihine kadar günceldir.

Kaynak

Healy D, Clarke-Moloney M, Hannigan A, Walsh S. Wound drainage for lower limb arterial surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD011111. DOI: 10.1002/14651858.CD011111.pub2

Orijinal özet için: Bacak Arter Cerrahisinde Dren

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv