Bacakta Kısa Safen Varisi İçin Açık Cerrahiye Karşı Endovenöz Ablasyon Veya Köpükle Skleroterapi


Foto: OpenStax College / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Varisler cilt altındaki genişlemiş venlerdir. Birleşik Krallık popülasyonunun 1/3’ünü etkileyebiliyor. Ağrı, kaşıntı, etrafındaki deride renk değişikliği, bazen kanama tedavi edilmediklerinde de bazen bacakta ülserlere neden olabilir. Varisleşme damar içindeki valf kapakların sızdırması sonucu oluşur. Tedavi geleneksel olarak damarın ameliyatla çıkarılmasıdır. Yeni tekniklerde damarın çıkarılması ya da genel anestezi gerekmez, prosedür sonrasında ağrı daha az olur, komplikasyon riski daha düşüktür, böylece toparlanma ve normal aktiviteye dönüş daha hızlı olur. Endovenöz laser ablasyonu (EVLA) ve radyofrekansla ablasyon (RFA) sızdıran ana veni kapatma yöntemleridir. Lokal anesteziyle uygulanır; damar içine bir lazer ya da RF probu gönderilir, damar duvarı ısıtılarak damarın içindeki kan pıhtılaşarak kapanması sağlanır. Ultrason rehberliğinde yapılan köpük skleroterapide (URKS), damar içine köpük enjekte edilir; bu köpük kanı damardan iterek çıkarır, içi kısmı kalınlaşan ve skarlaşan damar kapanır.

Çalışma özellikleri ve anahtar sonuçlar

Kısa safen veninin tedavisinde yeni tekniklerden en az birini cerrahi ile kıyaslayan 2016 Martına kadar yapılmış tüm randomize kontrollü araştırmaları aradık. EVLA’yı cerrahiye karşı kıyaslayan 3, URKS’yi cerrahiye karşı kıyaslayan 1 araştırma bulduk, RFA ile araştırma bulamadık. Ana sonuç ölçütü olarak 6 haftada rekanalizasyon (damarda yeniden akım başlaması) veya reflünün devam etmesi (tedavi başarısızlığı); bir yılda reflünün nüks etmesi; bir yılda klinik nüks belirtileri (yeni variköz damar varlığı); başarısızlık nedeniyle yeniden tedavi; 6 haftada ve bir yılda yaşam kalitesi ve tedavi sonrası komplikasyonlar seçildi.

Cerrahiye karşı EVLA kıyaslamasına 311 hasta dâhil edildi: 185 hastaya EVLA, 126’sına cerrahi uygulandı.

URKS kıyaslamasında her gruba 21 hasta alındı.

EVLA kıyaslamasında birkaç sonuç ölçütü için sadece bir çalışmadan veri sağlandı; bunun sonucu olarak bu derlemenin bazı seçilmiş sonuç ölçütleri için anlamlı sonuçlar gösterebilme yetisi kısıtlandı. Bu kıyaslamada EVLA grubunda 6 haftada rekanalizasyon veya reflü devamı ve bir yılda reflü nüksü daha azdı; ancak bir yılda klinik nükste net bir fark bildirebilmek için veriler yetersizdi. Bir çalışmada her grupta dörder katılımcıda yeniden tedavi gerektiği bildirildi. Tedaviler arasında yaşam kalitesi farkı bulunmadı. Bazı katılımcılarda postop komplikasyonlar olmakla beraber (örneğin N. sureus yaralanması, enfeksiyon, derin ven trombozu ve damar duvarından iltihaplanma) çoğu tedavisiz iyileşti ve iki DVT olgusu ilaç tedavisiyle iyileşti.

URKS kıyaslamasında gruplar arasında 6 haftada rekanalizasyon veya reflünün devamı ve bir yılda reflü nüksünde net fark belirlemek için veriler yetersizdi. Diğer sonuç ölçütleri için veri sağlanamadı.

Kanıt kalitesi

EVLA kıyaslamasında kanıt kalitesi 6 haftada rekanalizasyon veya reflünün devamı, yaşam kalitesi ve komplikasyonlar; ve teknik başarısızlığa bağlı yeniden tedavi için orta; bir yıl sonunda reflü nüksü, yaşam kalitesi ve klinik nüks belirtileri için düşüktü.

Kanıt kalitesi belirsizlik (katılımcı sayısı düşük az sayıda çalışma) ve değerlendiricilerin gruplara katılımcı yerleşimini bilmesi ve bir çalışmaya yetersiz katılımcı alınmasına bağlı kayırma hatası nedeniyle düşürüldü. URKS kıyaslaması için kanıt kalitesi az katılımcılı tek çalışma olması ve analizde birkaç katılımcının eksik olması nedeniyle düşüktü.

Bu derlemenin ana güçlüğü veri eksikliğiydi: Az sayıda çalışma bulduk ve iki çalışmadan önemli miktarda veri elde edilemedi. İyi tasarlanmış daha başka çalışmalar gerekiyor.

Kaynak

Paravastu S, Horne M, Dodd P. Endovenous ablation therapy (laser or radiofrequency) or foam sclerotherapy versus conventional surgical repair for short saphenous varicose veins. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD010878. DOI: 10.1002/14651858.CD010878.pub2

Orijinal özet için: Variste Endovenöz Tedaviler

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv