Cerrahi Yara Enfeksiyonlarını Önlemede Pansumanlar

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede çeşitli yara pansumanları kullanımının, cerrahi kesilerin dikiş, zımba, mandal ya da tutkalla yapıştırıldığı girişimden sonra yara enfeksiyonu olan hasta sayısına etkisi olup olmadığını değerlendirmeyi hedefledik. Ayrıca farklı pansumanların daha az ağrıya, daha az skara yol açıp açmadığı ve hastalar ve sağlık profesyonelleri için daha kabul edilebilir olup olmadığı da araştırıldı.

Arka plan

Dünyada her yıl milyonlarca cerrahi prosedür uygulanıyor. Prosedürlerin çoğunluğunda iyileşme sağlamak için yara kenarları dikiş, zımba, mandal veya tutkalla birleştirilir; buna primer iyileşme denir. Bunun sonrasında çoğunlukla yara dış ortama karşı bariyer işlevi gören bir pansumanla örtülür. Pansumanın sağladığı muhtemel bir avantaj yaranın enfeksiyondan korunmasıdır (cerrahi yara enfeksiyonu). Cerrahi yaralarda kullanmak için mevcut çok çeşitli pansumanlar bulunuyor. Ancak cerrahi yara enfeksiyonunu önlemede herhangi bir tipte pansumanın diğerlerinden daha iyi olup olmadığı veya aslında hiç pansuman kullanmamanın daha iyi olup olmadığı belirsiz.

Çalışma özellikleri

Primer iyileşen cerrahi yaralarda pansumanların cerrahi enfeksiyonların önlenmesine etkisi ile ilgili ulaşılabilen tüm kanıtların derlemesini yaptık. Bu derlemede 29 randomize kontrollü araştırmadan sağlanan veriler incelendi. Bu araştırmalarda cerrahi enfeksiyon riski düşük ve yüksek girişimlerde pansuman kullanımı araştırıldı.

Anahtar sonuçlar

Cerrahi enfeksiyon riskini azaltmada ne bir pansuman tipinin diğerinden daha iyi olduğunu, ne de yaraları herhangi bir pansumanla kapatmanın cerrahi yara riskini azalttığını gösteren net kanıt bulamadık. Bunun yanında herhangi bir tipte pansumanın skarlaşmayı, ağrı kontrolünü, hastanın pansumanı kabulünü iyileştirdiği ve pansumanı çıkarma kolaylığını artırdığına dair net kanıt bulunmadı. Hali hazırda karar verici yetkililer bir yarayı hasta ve hekim tercihine göre ve maliyete göre nasıl kapatacağına ya da kapatıp kapatmayacağına karar verme opsiyonlarını seçebilir.

Kanıtların kesinliği

Bu derlemedeki çoğu araştırmanın küçük olduğu ve kanıtların düşük ya da çok düşük kesinlikte olduğuna ve bunun da mevcut bilgilerin kesin olmadığı anlamına geldiğine dikkat etmek önemli.

Kanıtlar 2016 Eylülüne kadar günceldir.

Kaynak

Dumville JC, Gray TA, Walter CJ, Sharp CA, Page T, Macefield R, Blencowe N, Milne TKG, Reeves BC, Blazeby J. Dressings for the prevention of surgical site infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD003091. DOI: 10.1002/14651858.CD003091.pub4

Orijinal özet için: Cerrahi Sonrası Pansumanlar

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv
<