Dirsekte Ulnar Nöropati Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Dirsekte ulnar nöropati (DUN) tedavilerinin etkisi nasıl?

Arka plan

Ulnar nöropati sinir sıkışmalarının ikinci en sık görülenidir. Ulnar sinir dirseğin yan tarafından aşağı iner. Elin küçük parmak tarafının hareketi ve dokunma hissinde önemlidir. DUN belirtileri 4. ve 5. parmakta geceleri karıncalanma, dirsekte ağrı ve dirsek uzun süre bükülü tutulduğunda dokunma duyusunda değişimdir. DUN şiddetli olduğunda bazı el kasları zayıflayabilir. Tanı belirti ve bulguların yanı sıra bazı nörofizyolojik testlerle konur. Tedavisi cerrahi ya da cerrahi dışı (atel, fizik tedavi ve rehabilitasyon) olabilir. Tedavinin en iyi yolu belirsiz.

Çalışma özellikleri

Ameliyat dışı tedaviyle ilgili iki RK araştırma bulduk. Birinde ortadan şiddetliye DUN olan 51 hasta 3 grupta kıyaslandı. Üç gruba da belirtileri uyaran hareket ve pozisyonlardan kaçınmayla ilgili yazılı talimat verildi. İkinci gruba bunun yanında üç ay boyunca gece atelleri takıldı. Üçüncü gruba ise ek müdahale olarak siniri kaydırma egzersizleri yaptırıldı. Diğer cerrahi dışı tedavi grubunda (55 hasta) kortikosteroid enjeksiyonları plasebo enjeksiyonuna karşı kıyaslandı.

7 RK araştırmada farklı cerrahi yöntemler karşılaştırıldı:

* basit dekompresyon veya sinirin yerinin değiştirilmesi (cilt altına veya kas altına) (4 araştırma, 327 katılımcı);

* mediyal epikondilektomi veya öne yer değiştirme (1 araştırma, 47 katılımcı);

* öne cilt altı yer değiştirme veya öne kas altına yer değiştirme (1 araştırma, 48 katılımcı)

* Artroskopik veya açık cerrahi (1 araştırma, 54 katılımcı, 56 sıkışma)

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

Tek başına yazılı bilgi, hastaların iş aktivitesini iyileştirmede ve gece ağrılarını iyileştirmede splint kullanma ya da egzersiz yapma kadar etkili oldu.

Kortikosteroid enjeksiyonunun belirtileri iyileştirmede etkili olduğuna dair kanıt bulunmadı.

Basit dekompresyon veya sinirin yerinin değiştirilmesi şeklindeki teknikleri kıyaslayan üç araştırmanın sonuçlarının kombinasyonu mümkün oldu. İki teknik arasında belirti skorlarında 6 aydan 12 aya kadar önemli bir fark bulamadık. Yer değiştirmeyle dekompresyon sonucunda yüzeysel ve derin enfeksiyonlar daha fazla oldu.

Diğer cerrahi araştırmalarda çalışmacılar cerrahi teknikler arasında klinik fark bulamadı. Endoskopik cerrahi olan hastalarda cerrahiden sonra hematom ihtimali daha fazlaydı.

DUN’da en iyi tedaviyi seçebilmemiz için kanıtlar yetersiz. Ancak hafif olgularda, kaçınılması gereken hareketler ve pozisyonlarla ilgili bilgilendirmenin rahatsızlığı azaltabileceğini bulduk. Buna ek olarak üç araştırmanın kombine sonuçları basit dekompresyon ve yer değiştirmeyle dekompresyonun eşit derecede etkili olabileceğine, ancak yer değiştirmeyle dekompresyonda derin ve yüzeysel yara enfeksiyonlarının daha çok olacağına dair orta kalitede kanıt sağladı.

Kanıtlar 31 Mayıs 2016 tarihine kadar günceldir.

Kaynak

Caliandro P, La Torre G, Padua R, Giannini F, Padua L. Treatment for ulnar neuropathy at the elbow. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD006839. DOI: 10.1002/14651858.CD006839.pub4

Orijinal özet için: Ulnar Nöropati Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv